Greenpeace respecteert uw privacy

Wij gebruiken uw gegevens om u als donateur goed van dienst te kunnen zijn, en om u – op uw verzoek - te informeren over onze acties en campagnes. Greenpeace beschermt uw gegevens zoals het hoort en geeft ze niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Greenpeace gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de websites van Greenpeace Nederland te verbeteren en het bezoek aan deze websites te meten. Uitgebreide uitleg over het gebruik van cookies op de websites van Greenpeace Nederland en over hoe u cookies kunt deactiveren vindt u onder punt 10 van onderstaand privacybeleid.

Uw gegevens zijn en blijven van u: we vertellen u graag wat we van u weten, waarom we dat nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn en u kunt ons altijd vragen om alle gegevens te vernietigen.
Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten, en aan welke regels we ons houden.

Privacybeleid Greenpeace Nederland

Dit privacybeleid is van toepassing op de gehele verwerking van persoonsgegevens door Greenpeace via websites en andere kanalen. Het beleid geldt niet voor websites of activiteiten van andere organisaties waar Greenpeace naar verwijst. Deze organisaties voeren mogelijk een ander privacybeleid, waarvan u zelf kennis dient te nemen.

De meest actuele versie van het privacybeleid van Greenpeace is op elk moment beschikbaar op www.greenpeace.nl/privacy.
Een papieren versie van het privacybeleid van Greenpeace kunt u opvragen bij de Greenpeace- service desk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

Inhoudsopgave privacybeleid:
1.    Gegevensverwerking
2.    Gegevensverzameling via internet
3.    Gegevensverzameling buiten internet
4.    Deelnemen aan campagnes van Greenpeace
5.    E-mail
6.    Contact met donateurs
7.    Vrijwilliger worden bij Greenpeace
8.    Gegevens wijzigen
9.    Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
10.  Cookies en beveiliging
11.  Personaliseren van reclame-uitingen

1. Gegevensverwerking (naar boven)
Greenpeace verwerkt persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Greenpeace verstrekt persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Greenpeace draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

De donateursadministratie van Greenpeace is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), meldingsnummer 1140344.

Greenpeace heeft het CBF-keur voor goede doelen (www.cbf.nl). We zijn lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA (www.ddma.nl) en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld, waaronder het Privacy Waarborg-keurmerk. Greenpeace werkt alleen met partijen die Postfilter (www.postfilter.nl) en het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) in acht nemen.

2. Gegevensverzameling via internet (naar boven)
Greenpeace verzamelt met haar website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer u zich aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, wanneer u zich aanmeldt als donateur, deelneemt aan een online-actie of u zich aanmeldt voor My Greenpeace (www.mygreenpeace.nl).

3. Gegevensverzameling buiten internet (naar boven)
Greenpeace verzamelt ook persoonsgegevens als u via kaartjes of handtekeningenlijsten deelneemt aan Greenpeace-campagnes of donateur wordt via de website, een werver op straat, een aanmeldformulier, een telefoongesprek of andere manieren.

4. Deelnemen aan campagnes van Greenpeace (naar boven)
U kunt op diverse manieren (online en daarbuiten) deelnemen aan campagnes van Greenpeace. Als u meedoet aan een campagne van Greenpeace waarbij we een bedrijf of instelling aanspreken, is het mogelijk dat u een reactie ontvangt van dit bedrijf of deze instelling. Als u vermoedt dat uw gegevens door het bedrijf of de instelling openbaar worden gemaakt door uw deelname aan een van onze campagnes, neem dan contact met ons op via de Greenpeace-service desk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

5. E-mail (naar boven)
Wanneer u als deelnemer aan een campagne, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Greenpeace heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over onze campagnes en overige activiteiten. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mails met de afmeldlink die in elk bericht staat, of door contact op te nemen met de Greenpeace-service desk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

6. Contact met donateurs (naar boven)
Als u zich aanmeldt als donateur van Greenpeace leggen we de door u opgegeven persoonsgegevens vast in onze donateursadministratie. Nieuwe donateurs ontvangen van Greenpeace per post, via e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. Greenpeace informeert haar donateurs over de campagnes met het donateursmagazine, per e-mail, post en/of telefoon. Greenpeace is een stichting die voor haar inkomsten volledig afhankelijk is van de donaties van particulieren. Voor donateurs geldt geen betalingsverplichting. Greenpeace benadert haar donateurs daarom actief met verzoeken om donaties.

Onze donateursadministratie bevat ook persoonsgegevens van relaties. Een relatie is een persoon die bekend is bij Greenpeace (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.

Bij het aanschrijven via post van donateurs en relaties controleren we het ingezette adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter (www.postfilter.nl). Greenpeace zet daarnaast telemarketing in om donateurs en relaties te vragen ons financieel te steunen en om hen te informeren over onze campagnes. Greenpeace werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.rijksoverheid.nl). Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het ingezette adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl). Als u heeft aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Greenpeace, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer. Als u ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door u opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet Register. U kunt zich ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

7. Vrijwilliger worden bij Greenpeace (naar boven)
Als vrijwilliger van Greenpeace gaat u akkoord met de voorwaarden die aan het vrijwilligersschap gekoppeld zijn. Deze kunt u vinden in de kleine lettertjes van Greenpeace Greenwire, het online platform voor vrijwilligers. Wij raden u aan deze voorwaarden te lezen voordat u zich via Greenpeace Greenwire inschrijft als vrijwilliger.

Greenpeace legt persoonsgegevens van de vrijwilligers vast in de vrijwilligersadministratie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Greenpeace informeert haar vrijwilligers via telefoon, post, e-mail en Greenpeace Greenwire over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en Greenpeace-campagnes. U kunt zich als vrijwilliger niet afmelden voor deze informatie, tenzij u zich uitschrijft als vrijwilliger. Op Greenpeace Greenwire kunt u wel aangeven welke informatie en mails u wilt ontvangen, of de frequentie daarvan. Het online vrijwilligersnetwerk Greenpeace Greenwire is toegankelijk voor iedereen die zich inschrijft op Greenpeace Greenwire, daar een profiel aanmaakt en daarmee de kleine lettertjes accepteert.

8. Gegevens wijzigen (naar boven)
Via My Greenpeace (www.mygreenpeace.nl) heeft u toegang tot  een deel van uw gegevens zoals die in de donateursadministratie van Greenpeace zijn opgenomen. Met My Greenpeace kunt u zelf wijzigingen in uw gegevens doorvoeren (zoals een verhuizing, nieuw telefoonnummer of nieuw rekeningnummer), uw donatie aanpassen en aangeven welke informatie u wel of niet van Greenpeace wilt ontvangen. Om My Greenpeace te gebruiken, moet u zich eenmalig aanmelden en vervolgens bij elk bezoek inloggen. Geeft u uw wijzigingen liever telefonisch door, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de Greenpeace-service desk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

9. Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven (naar boven)
U kunt zich op diverse plekken op onze website (www.greenpeace.nl) abonneren op e-mailnieuwsbrieven van Greenpeace. Hiervoor is het achterlaten van een e-mailadres verplicht. Wilt u minder of geen e-mail ontvangen? In elk bericht zit een afmeldlink waarmee u zich op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

10. Cookies en beveiliging (naar boven)
Greenpeace gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren. Dit maakt het makkelijker om actie te ondernemen, locatie en taalvoorkeuren te onthouden en jouw social media functies te gebruiken. Momenteel gebruiken we de volgende sociale media op onze site:

Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gewist. Klik hieronder op jouw type browser om direct meer informatie te krijgen over het uitschakelen of wissen van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra u een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert.

Greenpeace maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina's je daarop bekijkt. Greenpeace gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren, om 'traffic'-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste bezoekers heeft) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site in te schatten. Je kunt de "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" installeren om te voorkomen dat onze website informatie over jouw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Google, Twitter en AddThis, zodat je eenvoudig Greenpeace-campagnes en Greenpeace-nieuws met vrienden kan delen. Deze sociale netwerken zijn verbonden met webservers die jouw gedrag op onze website kunnen volgen en combineren met andere informatie van andere websites. Door een programma te installeren zoals "Disconnect" voor Chrome en Firefox kan je deze functie uitschakelen.

Greenpeace heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Onze donatiepagina beveiligt daarom ook uw betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser u te melden dat u op een veilige site bent.

Greenpeace gebruikt SSL om gevoelige informatie online te beschermen en beschermt gebruikersinformatie ook offline. Al uw gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld onze administratieve medewerkers), hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Als u vragen hebt over het verwerken van uw persoonlijke gegevens of als u wilt weten welke persoonlijke gegevens Greenpeace verwerkt, neem dan contact op met onze service desk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis). Greenpeace is verplicht om bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Als deelnemer aan onze campagnes, vrijwilliger of donateur accepteert u dit privacybeleid en geeft u toestemming aan Greenpeace om uw informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken op de manieren die hierboven beschreven staan en voor door u gewenste doeleinden.
Dit privacybeleid wordt regelmatig herzien. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met de Greenpeace-service desk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

11. Personaliseren van reclame-uitingen (naar boven)
Greenpeace maakt voor haar website gebruik van het zogenaamde retargeting. We gebruiken deze techniek om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes, doelen en producten van Greenpeace op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Greenpeace is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van partners gebeurt met behulp van zogenoemde cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig geanonimiseerd. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Privacybeleid Stichting Greenpeace Nederland. Versie: 24 juli 2013.
Greenpeace houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid.