Aan: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Zorgen inwoners over 'slimme' lantaarnpaal Utrechtse Heuvelrug

Zorgen inwoners over 'slimme' lantaarnpaal Utrechtse Heuvelrug

Aanbesteding ‘slimme’ straatlantaarns gemeente onverantwoord?

De groep 'Stralen doen we liever zelf', inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, verzoekt de gemeente om uitstel van de aanbesteding ‘Openbare straatverlichting en kabelnet’. Zij wijzen op mogelijk grote risico’s voor de volksgezondheid en privacy.

Waarom is het belangrijk?

Vlak voor kerst heeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug de inwoners via lokale media (http://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/gemeente-wil-innovatieve-straatlantaarns-313516) laten weten bezig te zijn met de aanbesteding van de nieuwe openbare straatverlichting en het kabelnet.

Gezien de staat van de straatlantaarns is dit ook hard nodig. Echter, het gaat niet alleen om de beoogde verlichting. In hun brief aan college van B&W en gemeenteraad stelt de groep ‘Stralen doen we liever zelf’ hierover verontrust te zijn. Reden is dat de beoogde nieuwe, ‘slimme’ straatlantaarns met diverse functionaliteiten kunnen worden toegerust waaronder 5G, Wifi, camera en geluidssensor. Zo is het de bedoeling dat een aantal lantaarns plek kunnen bieden aan deze functionaliteiten, waaronder de antennes voor het nieuwe mobiele 5G-netwerk. Deze veroorzaken straling die mogelijk de gezondheid negatief beïnvloedt. De groep 'Stralen doen we liever zelf' maakt zich ook zorgen over de privacy van mensen als geluid en beeld kunnen worden opgenomen via deze ‘slimme’ lantaarnpaal. Wat gebeurt er met deze data?

De groep ‘Stralen doen we liever zelf’ stelt in de brief over beide onderwerpen diverse vragen aan B&W en de raad. Zij wijst erop dat zolang niet aangetoond is dat straling onschadelijk is, het voorzorgsprincipe moet gelden. Bovendien is het wenselijk om in de gemeente eerst een goede publieke discussie te voeren. Ook op grond daarvan dient dus uitstel plaats te vinden van deze aanbesteding. De groep ‘Stralen doen we liever zelf' wil meer inzicht krijgen in de risico's.

Oproep voor petitie
De groep 'Stralen doen we liever zelf’ doet een oproep aan inwoners, werkenden, passanten en betrokkenen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en alle anderen mensen die verontrust zijn over deze kwestie. Ben jij dit ook, maak dit dan kenbaar en teken deze petitie.

'Ik ondersteun deze actie en wil dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug de privacy- en gezondheidsrisico's serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat de openbare aanbesteding wordt uitgesteld, de risico’s serieus worden onderzocht en dat alle inwoners juist en adequaat worden ingelicht.'

Dank je hartelijk voor je inzet!

Je kunt ons bereiken via e-mail stralendoenwelieverzelf@gmail.com en op Facebook https://www.facebook.com/groups/161821144585431/

In de media:
https://www.ad.nl/utrecht/verzet-tegen-enlsquo-slimmeenrsquo-lantaarnpaal-in-utrechtse-heuvelrug~af4c8e09/
http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/bewoners-bezorgd-over-slimme-straatlantaarns.209919.lynkx
http://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zorgen-bij-inwoners-doorn-over-slimme-straatlantaarns-327157

Hoe het overhandigd gaat worden

De handtekeningen worden persoonlijk overhandigd aan de wethouder tijdens de raadsvergadering van 18 januari 2018.


Redenen om te tekenen

  • Ik vermoed dat 5G schadelijk is voor de gezondheid!
  • Het moet stoppen met de ontwikkeling van dit soort technologieen terwijl er veel mensen zijn (en dieren?) die er last van hebben en er ook onderzoeken zijn die er op wijzen dat het niet gezond is. Niet altijd moet het geld voor de mens gaan.
  • Blij met een, liefst meer, stukje(s) ongeschonden gebied in Nederland om te wonen of even in te kunnen vertoeven.

Updates

2018-01-17 16:02:52 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-01-11 18:28:45 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-01-11 10:10:35 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-01-10 21:22:55 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-01-10 20:17:01 +0100

10 handtekeningen verzameld