Aan: Gemeente Utrecht

Wij willen Utrecht Klimaatneutraal in 2030!

Wij willen Utrecht Klimaatneutraal in 2030!

Geachte burgemeester Jan van Zanen, Wethouders en Raadsleden van de Gemeente Utrecht,

Wij willen dat de Gemeente Utrecht zich harder gaat inzetten om Utrecht in 2030 klimaatneutraal te krijgen. Om de doelstellingen van het Utrechtse Energieplan te bereiken is meer financiering en proactief beleid nodig. Wij eisen dat Utrecht daad bij woord voegt als het gaat om het klimaat.

Waarom is het belangrijk?

Klimaatverandering is een feit en vormt een bedreiging voor ons allemaal. Overal ter wereld komen mensen in beweging. De politiek werkt aan de ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs, waarmee we onder 1,5 graad Celsius opwarming proberen te blijven. Dit betekent dat ook wij in Utrecht met z’n allen keihard aan de slag moeten om onze CO2 uitstoot te verminderen. Burgers, bedrijven en overheden leveren allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan de oplossing, maar de overheid moet het voortouw nemen.

Wij staan daarom volledig achter het ambitieuze plan van de Gemeente Utrecht om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De Utrechtse plannen sluiten goed aan bij de doelen die in Parijs zijn afgesproken en ze zijn een noodzakelijke stap in de goede richting.

We zien echter een probleem: De financiering van het Utrechtse Energieplan en de daaraan gekoppelde praktische uitvoering blijft hopeloos achter. Jaarlijks is er slechts 3 miljoen euro beschikbaar gesteld om de visie van de Gemeente te realiseren. Dat is natuurlijk veel te weinig om dit ambitieuze doel te halen. We zijn dan ook niet verbaasd dat de voortgangsrapportage van 2015 laat zien dat de CO2 reductie van Utrecht niet veel sneller terugloopt dan in de rest van het land. In dit tempo gaan we het niet redden.

Het minimale budget voor duurzaamheid en het achterblijven van resultaten baart ons zorgen. Utrecht Klimaatneutraal 2030 leeft niet in de stad. Wij merken dat veel te weinig Utrechters bekend zijn met de gestelde doelen, dat ze weinig urgentie voelen en vaak niet weten hoe ze kunnen bijdragen. De gemeente kan veel proactiever haar burgers en bedrijven informeren en stimuleren om maatregelen te nemen. En daarmee ook kansen scheppen voor lokale duurzame ondernemers.

Klimaatverandering raakt ons allemaal en is niet iets wat we op volgende generatie willen (of kunnen!) afschuiven.

Wat willen we precies?

Met deze petitie roepen wij, burgers, organisaties en bedrijven in Utrecht, de Gemeente op om een tandje bij te zetten voor het klimaat. Dat betekent dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de uitvoering van het beleid, dat er meer proactieve communicatie naar burgers moet plaatsvinden over het beleid, en dat het klimaat en duurzaamheid meer prioriteit moet krijgen binnen alle politieke besluitvorming.

Zodat we in 2030, met z’n allen, nog trotser kunnen zijn op onze mooie stad.

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Elk jaar wordt het warmer in de stad, ook Utrecht moet overstappen en fossiel vrij worden. Liefst in 2020!
  • Green PEACE
  • Utrecht is gelukkig vooruitstrevend. Dit doel is echt niet makkelijk. Maar als wij er echt voor gaan zou het zomaar kunnen lukken!

Updates

2017-04-13 15:34:25 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2016-12-05 00:12:15 +0100

500 handtekeningen verzameld

2016-10-10 18:53:41 +0200

Vandaag in het AD!

http://www.ad.nl/utrecht/petitie-utrecht-tandje-erbij-voor-het-klimaat~a15e6b1b/

2016-10-06 20:05:31 +0200

100 handtekeningen verzameld

2016-09-30 16:27:21 +0200

50 handtekeningen verzameld

2016-09-29 09:48:27 +0200

25 handtekeningen verzameld

2016-09-28 20:26:52 +0200

10 handtekeningen verzameld