Skip to main content

Aan: Leraren en LIO's in het PO, VO, MBO en hoger onderwijs

Teachers for Climate NL

Teachers for Climate NL

Onderteken de open brief!
For English summary see bottom page.

Waarom is het belangrijk?

In deze brief:
* spreken docenten hun steun uit voor de spijbelacties van de leerlingen,
* die politieke en economische leiders oproepen meer te doen om de klimaatdoelstellingen te behalen.
De hele brief is hieronder te lezen.

Beste leerlingen,

Wij wensen jullie heel veel succes met de klimaatspijbelacties. Als docenten zien we jullie graag in de les. Maar volkomen terecht merken jullie op dat onderwijs zijn waarde verliest, als volwassenen niet zelf in de praktijk brengen wat zij jullie via ons proberen te onderwijzen.

Als docenten proberen wij jullie op te laten groeien tot zelfstandige, maatschappelijk betrokken wereldburgers. Wij verwachten dat jullie plannen, vooruit kijken, je huiswerk doen, op tijd in de les komen, deadlines halen, samenwerken, respect hebben voor individuele verschillen, en ervoor zorgen dat jullie school en de schoolomgeving netjes blijven.

Veel van deze waarden zijn opgenomen in de wet. Sinds 1 februari 2006 zijn alle scholen verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap. Het vinden van een goede balans tussen eigenbelang, belang van anderen en gemeenschapsbelang, staat hierbij voorop.

Volkomen terecht verwachten jullie van volwassenen, de politieke en economische leiders in het bijzonder, dat zij het goede voorbeeld geven. Dat zij vooruit kijken naar de toekomst, dat zij hun huiswerk doen en de feiten serieus nemen, dat zij op tijd de juiste maatregelen nemen, dat zij samenwerken om te zorgen dat de wereld waarin jullie de komende decennia leven, veilig, schoon en aangenaam is.

De huidige politieke en economische leiders krijgen van jullie een onvoldoende. Op school leren jullie dat de technologische ontwikkelingen om de wereld duurzaam in te richten al bestaan. In de praktijk zien jullie dat de politieke en economische bereidheid om deze mogelijkheden toe te passen, ontbreekt. Wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen worden keer op keer niet gehaald. Economische belangen krijgen prioriteit boven herstel van de natuur en de gezondheid van al het leven dat van deze natuur afhankelijk is.

Tijdens discussies in de klas klagen jullie dat politici niet samenwerken, maar partijbelangen verdedigen. Jullie verlangen naar oplossingen die recht doen aan de urgentie van de huidige problemen, ongeacht of die oplossingen over links of rechts of door het midden gevonden worden. Jullie verlangen dat bestuurders handelen naar het belang van álle burgers die zij besturen.

Van jullie vierde tot jullie achttiende jaar gaan jullie vijf dagen per week naar school om te werken aan jullie toekomst. Velen van jullie studeren hierna verder. Enkele spijbeldagen brengen dat jarenlange leerproces niet in gevaar. Sterker nog, jullie spijbelacties dwingen volwassenen om het goede voorbeeld te geven. Als dat lukt, geven jullie daarmee het onderwijs de voorbeeldfunctie terug, die door het uitblijven van een gezamenlijke zorg voor onze leefomgeving, wordt ondermijnd.

Tijdens de spijbelacties laten jullie zien dat heel veel scholieren kritische, maatschappelijk bewuste burgers zijn. Jullie laten je inspireren door scholieren in Zweden en België, jullie kunnen jezelf organiseren, jullie overbruggen onderlinge verschillen, jullie verwoorden weloverwogen standpunten, jullie dwingen verandering af. Jullie máken een stukje toekomst. Onze steun hebben jullie!

Veel succes met de spijbelacties!

Docenten PO, VO en MBO.

English Summary:
Dear students,

As teachers, we support your strikes for the climate. You rightly expect adults, in particular political and economic leaders to ensure that you will be able to live in a safe and clean environment. The current political and economic leaders are falling short of your expectations; scientifically based climate targets are not achieved.

A few days out of school will not jeopardize the many years of learning that you are committed to. Through the strikes for the climate, you show that you are critical thinkers, caring and active citizens. You are demonstrating organisational skills, overcoming differences, formulating well-considered positions, and forcing change to occur. You are contributing to creating the future. And you have our support!

Teachers in Primary, Secondary and Vocational education

Link to the whole letter in English: https://www.facebook.com/Klimaatonderwijs/posts/2299683266744094


Redenen om te tekenen

  • Als docent wil ik leerlingen helpen met en voorbereiden op een succesvolle deelname aan de maatschappij. De klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor die maatschappij. Daarom ondersteun ik de boodschap van Teachers for Climate volledig!
  • Heel goed dat jullie als jonge mensen verantwoordelijkheid nemen voor onze wereld, voor jullie toekomst, nu het klimaat zo hard achteruit holt. Blijf aandacht en inspanningen eisen! Succes!
  • Ik heb getekend omdat ik dit ook heel ERG belangrijk vind. Alleen het is ZEKER dat de de kinderen die nu opgroeien op deze 🌎 als het zo doorgaat geen toekomstperspectief hebben dankzij de multinationals die dat al vanaf de jaren : 70 verpesten. Maar wel geld willen uitgeven aan oorlog en andere stomme dingen die NIET nodig zijn. Laat maar zien waar het echte leven om draait. En anders doe het met video's grote schermen anders. Met vriendelijke groet : Tamara Zondag

Updates

2019-04-26 07:35:23 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-03-17 16:13:27 +0100

50 handtekeningen verzameld

2019-03-15 08:17:29 +0100

25 handtekeningen verzameld

2019-03-14 10:03:00 +0100

10 handtekeningen verzameld