Skip to main content

Aan: Provincie Zuid-Holland

Stop vergiftiging drinkwater, grond en lucht door Chemours/DuPont

Stop vergiftiging drinkwater, grond en lucht door Chemours/DuPont

Per direct sluiting van de vervuilende fabrieken van Chemours/DuPont, in ieder geval tot er maatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat er geen toxische stoffen zoals GenX, afkomstig van deze fabrieken, meer in ons milieu (water, lucht, grond) terechtkomen.

Waarom is het belangrijk?

Al jarenlang vervuilt Chemours/ DuPont met haar fabrieken ons oppervlaktewater, lucht en grond met giftige en kankerverwekkende stoffen als PFOA/C8 en GenX. Er is sprake van enorme misleiding wat betreft de aard en de hoeveelheid van de uitgestoten stoffen.
De omvang van dit schandaal begint langzaam duidelijk te worden; ons drinkwater is vervuild met deze stoffen die stapelen in het lichaam, en de lucht en bodem rondom deze fabrieken zijn zo vervuild dat na onderzoek door de VU Amsterdam is aangeraden geen groente of fruit uit eigen tuin te eten.
De gevolgen van deze vervuiling zijn niet te overzien.
Zoals op de website van Chemours zelf te lezen is: "We doen dit vanuit de overtuiging, dat als we niet veilig werken, we ook geen bestaansrecht hebben."* (* voor de omwonenden/gezondheid).


Redenen om te tekenen

  • Wakker worden en delen...dit is de omgekeerde wereld...
  • Ik heb getekend voor onze veiligheid voor schoon drinkwater en voor de veiligheid van onze kinderen..de toekomst
  • Health is wealth!

Updates

2017-07-31 00:13:49 +0200

Al 1000 handtekeningen! Het gaat goed! Blijf tekenen en vooral delen allemaal!

2017-07-30 22:31:06 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2017-07-29 13:46:59 +0200

500 handtekeningen verzameld

2017-07-28 19:19:13 +0200

https://www.facebook.com/events/145551889356806/?ti=cl

2017-07-25 22:46:41 +0200

100 handtekeningen verzameld

2017-07-25 16:44:17 +0200

50 handtekeningen verzameld

2017-07-25 08:05:38 +0200

25 handtekeningen verzameld

2017-07-25 00:07:00 +0200

10 handtekeningen verzameld