Terug naar de petitie

Aan: aandeelhouders afvalsturing Fryslan

We zijn er klaar mee! Afvaloven Omrin UIT

Reden van ondertekenen

  • De Waddenzee is te kwetsbaaar voor dit type bedrijfsactiviteit