Terug naar de petitie

Aan: aandeelhouders afvalsturing Fryslan

We zijn er klaar mee! Afvaloven Omrin UIT

Reden van ondertekenen

  • Installatie is prototype en heeft in alle opzichten gefaald, geen backup voor filter systeem, schoorsteen te kort, grote corrosie problemen. Het wordt dat de aandeelhouders verantwoordelijkheid en afvalverbranding overlaten aan professionals. Installatie is prototype en heeft in alle opzichten gefaald geen backup voor filter systeem, te korte schoorsteen, grote corrosie problemen. Laat afval verbranding over aan professionals!