Skip to main content

Aan: aandeelhouders afvalsturing Fryslan

We zijn er klaar mee! Afvaloven Omrin UIT

Deze campagne is beëindigd

We zijn er klaar mee! Afvaloven Omrin UIT

Als aandeelhouder van Omrin heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid dat de afvaloven goed functioneert. Ook heeft u ervoor te zorgen dat de directie terstond en eerlijk communiceert tijdens storingen. Daarnaast heeft u een aandeel in het waarborgen dat de volksgezondheid niet (onnodig) in gevaar komt.
En juist op al deze punten is het slecht gesteld met de REC. Vanwege een slecht functionerende afvaloven, grote zorgen over de volksgezondheid en structurele mis(leidende) communicatie door de directie van Omrin, vinden wij dat u als aandeelhouder per direct maatregelen dient te nemen om al deze genoemde tekortkomingen op te lossen. Mochten deze maatregelen niet direct kunnen worden ingevoerd, eisen wij dat u de afvaloven stillegt, totdat het euvel is opgelost.

Waarom is het belangrijk?

Aanleiding van deze petitie zijn de aanhoudende storingen, de blijvende zorgen over de volksgezondheid en de structurele slechte communicatie door Omrin.

Storingen, veroorzaakt door roestende stoompijpen, zijn een terugkerend probleem. Vanaf het in bedrijf nemen van de oven kampt de oven met zogenaamde knalpijpen. Dit komt doordat de oven boven zijn technische kunnen functioneert. De zoutfabriek, de energie-afnemer, vraagt een hoge stoomtemperatuur. Die temperatuur kan de afvaloven niet vanuit het verbranden van afval alleen leveren. Er staan continu hulpbranders aan om in de energiebehoefte van de zoutfabriek te voorzien. Die steunbranders werken op aardgas.

Tijdens storingen worden giftige stoffen zoals dioxine uitgeblazen. De dioxinemetingen die gedaan werden zijn door Omrin eigenhandig gestopt. Terwijl de provincie voor de metingen betaalde.

Wij zijn er klaar mee om steeds risico's te lopen tijdens storingen. Ook zijn we er klaar mee dat wij continu te laat, niet concreet of slecht worden geïnformeerd.

Hoe het overhandigd gaat worden

Deze petitie zal tijdens de aandeelhoudersvergadering op 14 december worden overhandigd aan de aandeelhouders. Zij hebben op die datum een vergadering waar de problemen over de afvaloven op de agenda staan.


Redenen om te tekenen

  • Installatie is prototype en heeft in alle opzichten gefaald, geen backup voor filter systeem, schoorsteen te kort, grote corrosie problemen. Het wordt dat de aandeelhouders verantwoordelijkheid en afvalverbranding overlaten aan professionals. Installatie is prototype en heeft in alle opzichten gefaald geen backup voor filter systeem, te korte schoorsteen, grote corrosie problemen. Laat afval verbranding over aan professionals!
  • De Waddenzee is te kwetsbaaar voor dit type bedrijfsactiviteit
  • op het eiland Schiermonnikoog hebben wij ook last met z w wind is het oosten is er ook zo'n vuilverbrander

Updates

2018-12-09 22:54:56 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-12-06 09:07:09 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-12-05 22:14:14 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-12-05 21:05:22 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-12-05 10:19:30 +0100

10 handtekeningen verzameld