Skip to main content

Aan: Minister Henk Kamp van Economische Zaken

Stop beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch

Stop beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch

Er is niemand meer die nog het nut en noodzaak van visquota ter discussie stelt. Iedereen weet dat je grenzen moet stellen aan wat je uit de natuur kunt halen. Toch zijn er nog steeds drie visserijbedrijven die zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch en Nieuwe Merwede mogen vissen. Hoe is het mogelijk dat een visserijbedrijf schriftelijke toestemming krijgt om te vissen zonder beperkingen (in de hoeveelheid te vangen vis) in een nationaal park?

De schriftelijke toestemming voor beroepsvissers om zonder quota in het nationaal park te vissen moet worden ingetrokken. En er mag alleen nog worden gevist met duidelijke afspraken over bindende visquota, die zijn vastgesteld op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek (dat aangeeft hoeveel er gevangen kan worden zonder de vispopulaties te schaden). Teken de petitie en help de Biesbosch.

Waarom is het belangrijk?

Het toeristische zeer aantrekkelijke Nationaal Park de Biesbosch is misschien wel het belangrijkste getijden gebied in Nederland. Het zijn onze eigen mangroven, de kraamkamers van onze rivieren. Duizenden vissen paaien in de kreken en de ondiepe delen van de rivier. We zijn trots op de vis- en zeearenden die hier leven, met man en macht proberen we de nesten te beschermen. Maar overbevissing kan grote schadelijke gevolgen hebben voor deze fragiele natuur.

Hengelsporters zeggen op basis van hun eigen ervaringen al jaren dat het zeer slecht gesteld is met de visstand van onze benedenrivieren. Op basis van jaarlijks trendmatig onafhankelijk onderzoek van IMARES is een duidelijke daling in de visstand te zien, zowel in biomassa als binnen de vissoorten binnen in het gebied. We zijn trots op de vis- en zeearenden die hier leven, met man en macht proberen we de nesten te beschermen. Maar overbevissing kan grote schadelijke gevolgen hebben voor deze fragiele natuur.

Hoe het overhandigd gaat worden

Bij 40.000 handtekeningen willen we kamervragen neerleggen bij de tweede kamer. We willen daar voor leggen hoe het mogelijk is dat een visserijbedrijf zonder quota mag vissen in een beschermd gebied.


Redenen om te tekenen

  • Als sportvisser die catch en release toe past moeten we in Nederland aan vele regels voldoen om de vier stand op peil te houden ,beroepsvissers vrij spel geven staat hier recht tegen over en is te gek voor woorden!
  • Scheve regelgeving.
  • Natuurbehoud

Updates

2017-05-04 16:05:09 +0200

10,000 handtekeningen verzameld

2017-05-04 16:01:44 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2017-05-04 15:58:56 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2017-05-04 15:58:35 +0200

500 handtekeningen verzameld

2017-05-04 15:58:19 +0200

100 handtekeningen verzameld

2017-05-04 15:58:17 +0200

50 handtekeningen verzameld

2017-05-04 15:58:16 +0200

25 handtekeningen verzameld

2017-05-04 15:58:16 +0200

10 handtekeningen verzameld