Skip to main content

Aan: College van burgemeester en wethouders, gemeenteraad

Rotterdam gaat voor groene stroom

Rotterdam gaat voor groene stroom

We willen dat de gemeente Rotterdam permanent overstapt naar écht groene energie.
Groene energie voor de hele gemeente, dat is de oproep aan de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Een eerste stap is gezet op 17 maart, de motie groene stroom is door de gemeenteraad aangenomen.
Om de initiatiefnemers van deze motie en het college te steunen bij de gemaakte keuze roepen we zoveel mogelijk Rotterdammers op deze petitie te tekenen.

Dat betekent zo snel als mogelijk stroom inkopen bij een duurzaam energiebedrijf (de komende aanbesteding), met certificaten van energie die lokaal en schoon wordt opgewekt.

Groene stroom is stroom opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals: wind, zon, geothermie en getijdenstroom.

Groencertificaten of "Garanties van Oorsprong" zijn 'bewijzen' die voor stroom worden gekocht zonder dat de stroom zelf groen hoeft te zijn, dit is het geval in Rotterdam!

Waarom is het belangrijk?

Rotterdam was in 2003 een van de eerste gemeenten die overstapte op 100% groene stroom.
Nu neemt de gemeente kolenstroom van E.ON/ Uniper af, omdat geen duurzame voorwaarden zijn gesteld bij de aanbesteding.

Nog niet alle partijen zijn overtuigd. Om te voorkomen dat de gemeente terugvalt in oude gewoonten en in de toekomst net zo makkelijk weer afstapt van groene stroom maken we het belang van groene stroom duidelijk.

Uit een inventarisatie van het energiebedrijf Greenfox in 2015 is bovendien gebleken dat de gemeente geen goed beeld heeft van wat ze werkelijk aan energie verbruikt. Met als gevolg dat er, door de gehanteerde schattingsmethode, vaak een hogere energierekening wordt gepresenteerd.

Door nadruk te leggen op de gemeente als afnemer van energie kan, behalve naar de herkomst van de stroom te vragen, ook meer transparantie en inzicht worden verlangd in de hoeveelheid verbruikte stroom (kWh).

Omdat meer en meer burgers en bedrijven schone energie en een fossielvrije toekomst willen, moet de gemeente kiezen voor groene energie van een schone leverancier. Kolenstroom inkopen door een gemeente kan echt niet meer in een tijd dat klimaatverandering slachtoffers maakt en we al lang weten dat er schone alternatieven zijn. Schone technologieën die ook nog meer werkgelegenheid opleveren.

De gemeente kan voorwaarden stellen voor écht groene stroom en zo het goede voorbeeld geven.


Redenen om te tekenen

  • Omdat de wereld gered moet worden voor onze kinderen en kleinkinderen!
  • Omdat we de wereld alleen kunnen redden zonder opwarming.
  • De alternatieven voor het opwekken van energie bestaan. Dus hebben we de mogelijk om af te stappen van fossiele energie. Denk ook aan de toekomst van de planeet. Nu al veel extreme weersverschijnselen, wat een signaal Is naar erger. Ontstaan in een fase van onwetendheid, maar nu zijn we toch wel wijzer.

Updates

2016-07-13 10:29:58 +0200

500 handtekeningen verzameld

2016-06-08 17:29:56 +0200

100 handtekeningen verzameld

2016-06-08 13:30:01 +0200

50 handtekeningen verzameld

2016-06-07 20:30:22 +0200

25 handtekeningen verzameld

2016-06-07 13:45:58 +0200

10 handtekeningen verzameld