Skip to main content

Aan: Gemeentebestuur Oostkamp

Pro-windturbines klaverblad E40-E403 te Oostkamp

Pro-windturbines klaverblad E40-E403 te Oostkamp

Word Oostkamp na de 'strafste gemeente` ook eindelijk een meer duurzame gemeente met eigen windproductie?

Na reeds 15 jaar procedureslagen ging het gemeentebestuur van Oostkamp opnieuw in beroep tegen de goedkeuring van de provincie.

We vragen dan ook contructieve oplossingen samen met privepartners naar het finaal realiseren van groene stroom productie in de vorm van windenergie op het klaverblad E40-E403 te Oostkamp.

Wist je dat 1 windturbine (huidig gangbaar type) groene stoom levert voor ongeveer 2000 gezinnen? Oostkamp telt ongeveer een kleine 8000 gezinnen.

Meer info op www.oostkamp.eu

Waarom is het belangrijk?

TROEVEN van windenergie :
- onuitputtelijke bron van energie : steeds voorradig
- duurzame, zuivere energiebron : geen vervuilende CO2-uitstoot
- lokale energiebron
- vermindert afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Windenergie kan een belangrijke BIJDRAGE leveren in de ENERGIEVOORZIENING van de VOLGENDE GENERATIES :

- fossiele brandstoffen worden schaars
- fossiele brandstoffen hebben negatieve effecten op het klimaat en milieu:
o opwarming van de aarde
o te hoge CO2-uitstoot
o hoge concentraties fijn stof
o lange aanvoerroutes = bijkomende milieu-impact door transport
o vervuilende en energie-intensieve ontginningsmethodes

Windenergie is noodzakelijk om te GROEIEN NAAR EEN DUURZAME SAMENLEVING en de vele klimaat-doelstellingen te halen :

Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020
- 20% minder CO2 uitstoten
- 20% minder energie verbruiken
- 20% van de energie halen uit hernieuwbare energiebronnen, waaronder windenergie

Belgische doelstelling tegen 2020:
- 13% van de energie halen uit hernieuwbare energiebronnen, waaronder windenergie

Wat na 2020? Klimaatdoelstellingen Parijs:
- Europese doelstellingen 2030:
o 40 % minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990
o 30 % verbetering van de energie-efficiƫntie
o 27 % aandeel hernieuwbare energie
- Europese doelstellingen 2050:
o 80-95 % afname broeikasgassen


Redenen om te tekenen

  • liever stroom dan geen stroom
  • Groene energie is de toekomst
  • Omdat het tijd wordt verdomme...

Updates

2018-10-02 18:57:40 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-09-27 08:48:48 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-09-23 20:48:20 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-09-19 20:26:16 +0200

10 handtekeningen verzameld