Skip to main content

Aan: Staatsbosbeheer en natuur- en terreinbeheerders die nog glyfosaat gebruiken

Staatsbosbeheer en andere natuur en terreinbeheerders stop met het gebruik van glyfosaat!

Staatsbosbeheer en andere natuur en terreinbeheerders stop met het gebruik van glyfosaat!

Heel simpel: stoppen met het gebruik van glyfosaat en andere schadelijke bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden en openbare terreinen.

Ook wil ik dat Staatsbosbeheer en andere natuur- en terreinbeheerders dat duidelijk uitroepen via bijvoorbeeld een pers statement.

Waarom is het belangrijk?

Glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk en leiden tot afname van biodiversiteit zelfs als deze middelen worden ingezet om ‘plagen’ te bestrijden.

Glyfosaat (Roundup) wordt veel gebruikt om Bospest (Amerikaanse vogelkers, Prunus serotina) en andere ‘Invasieve exoten’ te bestrijden. De stobben van afgezaagde bomen en boompjes worden met een kwast of spuit behandeld zodat deze niet meer uitlopen.

Mechanische verwijdering is duurder volgens deze partijen. Het is dus een financiële afweging. Natuurbeheerders realiseren zich kennelijk niet dat de kosten voor natuurherstel enorm veel hoger liggen als dat al mogelijk is.

Bovendien maakt Staatsbosbeheer zich volkomen ongeloofwaardig als natuurbeschermingsorganisatie om dit soort middelen die niet thuishoren in de
natuur te gebruiken. Niet uit te leggen!

Natuurmonumenten heeft naar aanleiding van deze petitie al besloten per direct (15 mei 2019) te stoppen met het gebruik van glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen.

Hoe het overhandigd gaat worden

De petitie ga ik aanbieden aan bijvoorbeeld Staatsbosbeheer (dhr Thijsen).
Ik zal ook de media hierbij uitnodigen.

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Stop het gebruik van ALLE bestrijdingsmiddelen in de natuur en overal.
  • Beheren en beschermen van natuurgebieden doe je niet met het gebruik van gif . Juist dan help je deze gebieden om zeep.
  • Ik heb n doodgespoten glyfosaat veld voor m'n neus en wordt onpasselijk van het gebruik ervan door nepboeren.

Updates

2019-05-16 08:01:39 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2019-05-14 22:53:17 +0200

900 steunbetuigingen ....morgen 1000?

2019-05-13 16:37:56 +0200

500 handtekeningen verzameld

2019-05-13 11:39:03 +0200

Inmiddels de 400 handtekeningen gepasseerd! Hoort zegt het voort!

2019-05-10 22:32:01 +0200

Natuurmonumenten heeft al gereageerd en zegt nu per 1 jan 2020 te stoppen. Wat mij betreft nog niet snel genoeg. Staatsbosbeheer moet ook nog om.

2019-05-10 13:37:39 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-05-08 22:09:29 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-05-07 18:13:26 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-05-07 14:11:11 +0200

10 handtekeningen verzameld