Skip to main content

Aan: De directie van Marktplaats

Maak Marktplaats gifvrij!

Maak Marktplaats gifvrij!

Dat Marktplaats zo snel mogelijk de verkoop van het onkruidgif glyfosaat verbiedt op hun website.

Waarom is het belangrijk?

Je oude spullen die je toch niet meer gebruikt een mooi tweede leven geven is natuurlijk hartstikke duurzaam en dat steunen wij volledig. Wat wij minder duurzaam vinden is de handel van giftige stoffen zoals glyfosaat. Onbegrijpelijk dat deze gewoon verkocht mogen worden via Marktplaats!

Glyfosaat zit in veel onkruidverdelgers (bijvoorbeeld Roundup) en is zeer giftig. Het doodt alle planten en bloemen waar het mee in aanraking komt. Daarna komt het in de grond en het oppervlaktewater terecht, waar het nog meer schade aanricht. Volgens onderzoek lijden zowel bodemdieren als waterdieren aan het gebruik van dit middel. Ook komt het in ons water terecht. Het middel wordt in verband gebracht met verschillende gezondheidsrisico’s, zo classificeerde de WHO het als mogelijk kankerverwekkend. Daarnaast heeft het gebruik van middelen als glyfosaat indirect negatieve gevolgen voor bijen en insecten, omdat het dus planten en bloemen doodt.

Wij hebben onderzoek gedaan naar de producten met glyfosaat die worden aangeboden, en daaruit blijkt dat er illegale bestrijdingsmiddelen via Marktplaats worden verkocht! Onder deze illegale bestrijdingsmiddelen vallen de volgende producten:
1. Glyfosaat onkruidbestrijders die niet zijn toegelaten in Nederland en onkruidgif dat niet is bedoeld voor niet-professionele gebruikers
2. Middelen die de verboden hulpstof POE Tallowamine bevatten
3. Middelen waarover geen goede informatie wordt verstrekt door de verkopers

Het hele rapport met uitleg is te vinden via: http://www.greenpeace.nl/2017/Publicaties/Landbouw/Rapport-Illegale-handel-glyfosaat-op-Marktplaats/

Wij willen dat Marktplaats bestrijdingsmiddelen, en in het bijzonder glyfosaat, op de lijst van verboden handelswaar zet.
Dit omdat de handel van middelen met glyfosaat niet goed gereguleerd wordt op de website. We snappen dat het vergunningstelsel met betrekking tot bestrijdingsmiddelen niet bepaald eenvoudig is en bovendien continue veranderd. Maar tot nu toe legt Marktplaats de verantwoordelijkheid bij de gebruiker van de site om te weten wat wel en niet is toegestaan op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Dat vinden wij wel veelgevraagd, en het is gebleken dat dit dus ook niet werkt. Het lijkt ons daarom een beter idee om bestrijdingsmiddelen op de lijst van verboden handelswaar te zetten.

Door deze petitie te tekenen kun jij laten zien dat je het niet goed vind dat Marktplaats de verkoop van deze illegale, giftige middelen gewoon laat doorgaan op haar website. Met een paar klikken en enkele seconden van je tijd kan jij ook je stem tegen deze giftige handel laten horen!

Hoe het overhandigd gaat worden

Wij zullen de handtekeningen persoonlijk overhandigen aan Marktplaats.


Redenen om te tekenen

  • Vanuit de overtuiging dat er genoeg spullen zijn op de wereld, is minstens 95% van wat in mijn huis staat/ligt/hangt 2e hands vaak van Marktplaats. Ik kan de Marktplaats "way of life" lastig promoten als het bedrijf tegelijkertijd toestaat dat gif zoals glyfosfaat kan worden verkocht. Er staan trouwens vaker zaken op waarvan ik denk, wil je daar als Markplaats mee geassocieerd worden.
  • Het is treurig dat landen om ons heen de handel verboden hebben terwijl wij het voorlopig nog gedogen.
  • Voor degenen die denken dat het hen niet treft: je kunt hier kanker van krijgen, WAKE UP

Updates

2017-12-17 16:15:59 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2017-11-11 18:49:47 +0100

500 handtekeningen verzameld

2017-09-13 10:40:53 +0200

Al een hoop nieuwe handtekeningen de afgelopen tijd, dat is mooi! Zeker nu minister Kamp bekend heeft gemaakt het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Het is nu van extra belang om van partijen zoals Marktplaats te vragen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en de verkoop van het middel te stoppen!

2017-08-04 12:14:57 +0200

100 handtekeningen verzameld

2017-06-29 14:23:50 +0200

Gisteren hebben we een online actiedag gehouden, waarop we probeerden om via allerlei kanalen de aandacht van Marktplaats te trekken. We hebben hen bestookt met berichtjes via sociale media en hun eigen website. Helaas is een reactie van Marktplaats tot nu toe uitgebleven, maar we gaan gewoon door met andere acties natuurlijk! We houden jullie op de hoogte.

2017-06-29 14:09:12 +0200

50 handtekeningen verzameld

2017-06-28 17:01:35 +0200

25 handtekeningen verzameld

2017-06-28 15:17:17 +0200

10 handtekeningen verzameld