Skip to main content

Aan: Het nieuwe kabinet

Kinderen willen nu klimaatwet !

Kinderen willen nu klimaatwet  !

Oproep aan Kinderen, volwassenen, ouders en leraren en scholen:
Teken deze petitie !
De nieuwe klimaatwet moet worden ingevoerd nog in 2017
met de hoogste prioriteit !

Waarom is het belangrijk?

De Klimaatwet legt klimaatdoelen vast en verplicht de regering om eens in de vijf jaar een klimaatplan te maken met doelstellingen die gehaald moeten worden. In een jaarlijkse klimaatbegroting krijgt dit nader invulling.

De Klimaatwet legt vast dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen verminderd moet zijn met ten minste 55 procent ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95 procent ten opzichte van 1990. En in 2050 moet het aandeel duurzame energie honderd procent zijn.

Hoe het overhandigd gaat worden

We zullen hem persoonlijk afleveren bij de formateur van het nieuwe kabinet

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Green PEACE
  • zonder klimaat geen leven !
  • omdat ik van buiten spelen hou

Updates

2017-04-22 18:50:45 +0200

500 handtekeningen verzameld

2017-04-19 10:30:45 +0200

Vandaag op de HAYDN school geweest in groep 5 van meester Tim Smit. Ze gaan helpen om met de hele school aan de slag te gaan de petitie te ondertekenen !

2017-04-11 23:04:24 +0200

100 handtekeningen verzameld

2017-04-11 21:05:59 +0200

Net op Radio 2 geweest bij Staat van Stasse:
Alles is mooi aan haai en dus niet alles naar de haaien !

2017-04-08 17:53:52 +0200

50 handtekeningen verzameld

2017-04-07 07:24:53 +0200

25 handtekeningen verzameld

2017-04-06 22:06:32 +0200

10 handtekeningen verzameld