Skip to main content

Aan: De heer drs. A.A.M. Brok, CvK in de provincie Friesland, voorzitter van Provinciale Staten en aan de leden van Provinciale Staten Friesland

GEEN zonnepanelen voor Friese IJsselmeerkust

GEEN zonnepanelen voor Friese IJsselmeerkust

Wij eisen dat Provinciale Staten Friesland tegen de plannen is om zonnepanelen in het IJsselmeer voor de Friese kust te plaatsen en alle middelen zal aanwenden om deze plannen actief tegen te houden. Wij eisen het behoud van ons mooie IJsselmeer zoals het nu is voor mens, dier en milieu.

Waarom is het belangrijk?

Een recente studie van Universiteit Wageningen " Zonneparken, Natuur en Landbouw, april 2019" plaatst vraagtekens bij de ruimte die het IJsselmeer zou bieden voor grootschalige zonne-eilanden. Het verlies aan oppervlakte open water zal consequenties hebben voor het voedselaanbod en de beschikbaarheid daarvan voor watervogels. Verder merken de auteurs op dat het gebruikelijk is om officieel aangewezen natuurgebieden te mijden bij zoektocht naar locaties voor zonneparken. Het IJsselmeer is een Natura-2000 gebied (Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De kwaliteit van zoet water is wereldwijd schaars. Wij moeten het IJsselmeer hierom koesteren. H+N+S Landschapsarchitecten te Amersfoort " Energieverkenning IJsselmeergebied 2-2019"

Categorie


Redenen om te tekenen

  • gebruik daken en gebouwen, en probeer met zijn allen geen energie meer te verspillen.
  • Een onbekookt plan, terwijl er nog duizenden hectares onbezonnepaneelde daken zijn.
  • Eb en vloed centrale lijkt me veel nuttiger

Updates

2019-07-10 21:08:46 +0200

500 handtekeningen verzameld

2019-07-09 22:14:17 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-07-09 21:36:50 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-07-09 20:58:11 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-07-09 20:14:12 +0200

10 handtekeningen verzameld