Skip to main content

Aan: Golfclub de Haar

Behoud het bos; Elke boom telt!

Deze campagne is beƫindigd

Behoud het bos; Elke boom telt!

Golfclub de Haar wil uitbreiden van 9 naar 18 holes. Hiervoor zullen 600 bomen gekapt worden in het bos bij Kasteel Haarzuilens (het Zuiderpark). Onder deze bomen bevinden zich ook veel zeer oude, monumentale bomen, die onvervangbaar zijn. Wij willen dat de Golfclub een alternatief plan maakt waarbij de geplande kap wordt teruggedraaid en het bos, met alle planten en dieren die er leven, in de huidige staat behouden blijft.

Waarom is het belangrijk?

De plannen voor de uitbreiding van de golfbaan dateren al van 20 jaar geleden. Sinds die tijd is er veel veranderd. Utrecht is enorm gegroeid en zal de komende jaren nog verder groeien. De beperkte groene ruimte is daardoor nog belangrijker geworden. Stukken groen en ecosystemen die zich over honderden jaren hebben ontwikkeld worden steeds kwetsbaarder.

De gevolgen van klimaatverandering worden de laatste jaren steeds duidelijker en merkbaarder. Ook in Nederland. 2018 was de warmste zomer ooit gemeten. Die snelle ontwikkeling baart ons enorme zorgen. Het laatste rapport van IPCC is duidelijk: We moeten nu echt alles op alles zetten. Om klimaatverandering en de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan (waaronder hittestress), zijn grote veranderingen nodig. Bomen zijn hierin cruciaal; en grote oude bomen zijn van de allergrootste waarde.

We roepen de Golfclub op om in het licht van al deze ontwikkelingen de huidige plannen te heroverwegen en het prachtige bos bij Kasteel de Haar, met haar oude monumentale bomen te sparen. Het kan niet zo zijn dat voor het plezier van enkelen, het lange termijn belang van velen wordt opgeofferd.

Er is nu nog een kans om een keuze te maken, die past bij de uitdagingen waar we nu als stad en als mensheid mee te maken hebben. Een keuze die de belangen van jongere generaties meeweegt. En de onvervangbare waarde van ecosystemen en natuurgebieden erkent.


Redenen om te tekenen

  • Deze bomen moeten blijven bestaan!
  • Is het echt onmogelijk om een golfbaan te ontwerpen waar je tussen, naast, onder, over woudreuzen speelt, zonder ze om te zagen? Golf is toch geen biljart?
  • Hoe is het mogelijk dat in deze tijden waar het alleen maar gaat over klimaatveranderingen zoiets bedacht wordt!

Updates

2018-10-27 12:50:22 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2018-10-24 23:26:31 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2018-10-24 13:02:56 +0200

500 handtekeningen verzameld

2018-10-23 20:59:56 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-10-23 19:30:13 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-10-23 19:03:23 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-10-23 18:44:37 +0200

10 handtekeningen verzameld