Skip to main content

Aan: De minister van economische zaken, regionale en lokale overheden

Bomenkap nee!

Bomenkap nee!

De gemeente Bergen op Zoom en de minister van Economische Zaken moeten we ter verantwoording roepen! Ze staan toe dat er 200.000m² bos met oude bomen gekapt gaat worden. Deze bossen moeten we behouden voor ons klimaat. Red de woudreuzen! Met uw en onze handtekeningen moeten we duidelijk maken dat de bossen als "niet vergunbaar" verklaard moeten worden voor een bovengronds hoogspanningstracé. 
Want er is een verantwoord alternatief om het geplande hoogspanningstracé ondergronds aan te leggen, in de al bestaande leidingstraat! 
Dan is boskap niet nodig!

Waarom is het belangrijk?

200.000 m² bos met oude bomen moet behouden blijven! 
Volwassen bomen van meer dan 120 jaar oud zijn nu onmisbaarder dan ooit. Onze aarde is kwetsbaar en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. CO2 uitstoot is op dit moment een gevaar voor al het leven op onze planeet. 
De bomen in en om de bossen kunnen de CO2 opslaan. 
Wat nu belangrijk is dat de bossen behouden worden en er nieuwe bomen aangeplant worden. 
In Bergen op Zoom worden gezonde bossen op de Brabantse Wal in een beschermde natuurgebied "Natura 2000" gekapt omdat de in de weg staan voor het nieuwe hoogspanningstracé. 
De plannen voor een oost- of west tracé waar beide massale houtkap voor nodig is liggen al bij de minister van Economische Zaken. De plannen voor het alternatief waar géén boskap voor nodig is heeft de minister nooit ontvangen! De minister maakt medio juni 2019 (volgende maand!) al een keuze tussen een oost of west tracé! 
De gemeente Bergen op Zoom zit in een commissie die de minister nog mag adviseren. Die kunnen aangeven dat het ondergrondse alternatieve tracé ontbreekt. Als er een beter alternatief aan de minister wordt overhandigd, waarin de bomen behouden kunnen blijven kan de minister een juiste keuze maken. Zo voorkomt hij de grote schade dat ons klimaat treft. 
Elk stukje bos dat we redden is belangrijk, want niet alle landen werken mee en beseffen hoe kwetsbaar de aarde is.

Wij met zijn allen kunnen hier iets aan doen! 
Hand in hand, samen staan we sterk!

De tijd dringt, aarzel niet! En teken de petitie! 
Wilt u ons initiatief nog actiever steunen? Deel deze petitie via onderstaande opties,
of download onze flyer, hang hem op/deel hem uit! 
Kijk voor de flyer en meer informatie op: http://www.bomenkapnee.nl

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Bomen kappen dient verBoden te worden
  • Overal in Nederland moet t kappen stoppen,ze zijn voor de gezondheid mens en dier zeer belangrijk,waarom begrijpen de zogenaamde hooggestudeerden dit niet?
  • landgoed lievensberg moet ongeschonden blijven

Updates

2019-05-14 10:25:58 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2019-05-13 19:26:48 +0200

500 handtekeningen verzameld

2019-05-12 20:17:27 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-05-12 15:50:02 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-05-12 12:35:55 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-05-12 10:27:27 +0200

10 handtekeningen verzameld