Skip to main content

Aan: Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam // TO THE MAYOR AND MUNICIPAL EXECUTIVE BOARD OF AMSTERDAM

Amsterdam, kies voor Groene Energie // AMSTERDAM, CHOOSE FOR GREEN POWER

Amsterdam, kies voor Groene Energie // AMSTERDAM, CHOOSE FOR GREEN POWER

Wij, inwoners en organisaties van Amsterdam willen dat de gemeente snel overstapt op groene energie van een leverancier die zelf echt groene stroom levert. Amsterdam kan nu al kiezen om de overstap te maken naar een echt groene leverancier. Met wind- en zonne-energie en met de juiste certificaten, Garanties van Oorsprong (GvO), meegeleverd.

++++++

We, citizens and organizations of Amsterdam, want the municipality to change rapidly to green energy coming from a real clean energy supplier. The city is already able to do so. With wind and solar energy and the right certificates, called Renewable Energy Certificates or Guarantees of Origin (GoO).

Waarom is het belangrijk?

++See English translation at the bottom++

Het klimaat verandert snel, De gevolgen zijn merkbaar en dramatisch. In heel Europa merk je de toename van het aantal overstromingen door extreme regenval. En hittegolven. Alle stappen die we nu al nemen om CO2 uitstoot te beperken helpen mee om nog grotere gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Nu koopt gemeente Amsterdam in bij E.ON, een producent die zelfs elektriciteit opwekt in een pas gebouwde grote kolencentrale. Die fossiele brandstof hoort bij de meest schadelijke als oorzaak van klimaatverandering. Gemeente Amsterdam heeft bij het contract Garanties van Oorsprong van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Deze vorm van schoonwassen op papier is niet effectief tegen klimaatverandering. Geef je om Amsterdam, dan kies je voor 100 % Groene Energie.

Wij weten dat het College van B & W grote ambities heeft voor het verduurzamen van de stad. Amsterdam hoort mee te doen met 100 % groene stroom. Niet omdat het in een akkoord staat uit Parijs of omdat de EU het oplegt. Het gaat om de toekomst van de stad, de inwoners en alle organisatie voor wie Amsterdam contracten afsluit. Dat kan en dat moet ook.

Het verduurzamen gaat niet enkel om de lantaarnpalen op straat. Bij het energiecontract is een hele groep organisaties aangesloten. Amsterdamse werknemers, bestuurders en gebruikers van de diensten van deze organisaties hebben vaak geen weet van dat ze samen deze vervuilde stroom afnemen. De enige juiste keuze die u, Gemeente Amsterdam, ze kunt vertellen is dat u vanaf het volgende contract 1 januari 2018 echt groene stroom garandeert met bijbehorende GvO’s, die echt bijdragen aan minder emissies.

Wij geloven in het leven als gemeenschap, de wereldstad Amsterdam als community tree. We hebben als bewoners wortels en vertakkingen over de hele wereld, of het nou gaat om reizen, familie of zaken. 2050 is te laat voor de grote verandering, klimaatrechtvaardigheid begint hier en nu in Amsterdam. Teken deze petitie. Amsterdam, Kies voor Groene Energie.

++++++

The climate is changing rapidly. The dramatic consequences can be seen everywhere. In all of Europe flooding through extreme rainfall are increasing, as well as heatwaves. Every step we take to limit our carbon emissions will help to prevent even greater disasters from dangerous climate change.

At present, the municipality of Amsterdam buys its power from E.ON, a supplier that produces electricity from its own brand new coal fired plant. Coal is the most polluting fossil fuel with the biggest impact on climate change. The city of Amsterdam signed a contract with so called "Guarantees of Origin" certificates or GvO's (Garanties van Oorsprong) issued by the Afval Energie Bedrijf Amsterdam (the waste management company of Amsterdam). This form of "cleaning" through paper certificates is not really efficient in the fight against climate change. If we really care for Amsterdam, we should choose for 100% green energy from a 100% clean supplier.

We know the Mayor and the Municipal Executive Board have great ambitions to make Amsterdam a sustainable city. To attain this, Amsterdam should join the group of 100% green power supplied towns. Not because an agreement has been signed in Paris or because the EU wants it. This is about the future of our city, its inhabitants, and all the organizations depending on Amsterdam municipal contracts. We can and we should make this change.

A sustainable municipality is not only about lampposts in the streets. A whole lot of other organizations are involved in the energy contract with the municipality. Most of the time employees, administrators and users of the services of these organizations have no idea the electricity they are using is actually coming from an unclean source. The only right choice for you, Municipality of Amsterdam, is to guarantee them, starting from January 1st, 2018, an absolutely clean supply of energy, along with the right GvO's (Guarantees of Origin) that will genuinely contribute to less greenhouse gas emissions.

We believe in life as a community, the metropolis of Amsterdam as a community tree. As residents we all have roots and branches all over the world, either from travelling, family or business. 2050 will be too late for a major change. Climate justice starts here and now in Amsterdam. Sign this petition. Amsterdam, Choose Green Power!


Redenen om te tekenen

  • Omdat er geen reden is dat de kerncentrales nog subsidies krijgen...
  • het kan zo makkelijk anders, beter groener...
  • groene energie, zo makkelijk, veel effect

Updates

2016-12-07 17:52:39 +0100

Wow, we broke the 3000 barrier, thanks to all who signed this afternoon! We zijn over de 3000 grens, dank aan allen die vandaag getekend hebben! Wil je bij de aanbieding van de petitie zijn op 21 december om 12.30 in het stadhuis? Meldt je hier op Facebook aan: https://www.facebook.com/events/631147647072181/
Do you want to be there at December 21 12.30 in the city hall when we serve the petition? Then sign in here on the Facebook event page: https://www.facebook.com/events/631147647072181/

Don't forget to share the petition to give it an extra boost. We are not there yet, so all votes count!

2016-10-26 00:15:38 +0200

yes! we broke the milestone of 2500 signees. Let's go for 3000! Today we deliverd an important letter at the Province house in Haarlem with 8 specific demands. And announcing our family friendly bicycleparade 'Voor de Wind' on November 19th. Join in and let's go! Have a look at bit.ly/FietsVoorDeWind ! For a greener province!

2016-10-05 12:52:54 +0200

(English translation below)
Hallo allemaal, we organiseren op Zaterdag 19 november de fietsparade 'Voor de Wind' van het proviniciehuis in Haarlem naar het Museumplein in Amsterdam om de campagne nog sterker te maken. Kijk op het Facebook event voor details en meld je vandaag aan. En vergeet niet te delen met je vrienden! https://www.facebook.com/events/350557701954313/

Hi all, on November 19th we organize a bicycleparade 'Voor de Wind' from the Provence House in Haarlem to Museumplein in Amsterdam to make the campaign even stronger. Go to the Facebook event page and sign in today. Don't forget to share with all your friends: https://www.facebook.com/events/350557701954313/

2016-09-03 22:33:16 +0200

Zo, we zitten op 2100 handtekeningen! Zondag 4 september komen er meer bij, we houden een handtekeningactie rond het station Bijlmer Arena! Kijk op de Facebookpagina Amsterdam, Kies voor Groene Energie voor meer info https://www.facebook.com/AmsterdamkiesvoorGroeneEnergie/?fref=ts

2016-07-21 02:24:16 +0200

Hallo allemaal, dinsdag zijn Laura, onze fotografe, en ik, Egbert Born samen opnieuw de straten van Amsterdam in getrokken om meer Amsterdammers support te vragen voor de campagne. We zitten nu op meer dan 1800 handtekeningen, een mooie tussenstand! Kijk op de Facebookpagina voor de eerste foto van gister. We willen graag naar de 2500 handtekeningen. Dus heb je de campagne nog niet gedeeld met je vrienden en je netwerken, nu is het moment! De Facebookpagina heeft dezelfde naam: Amsterdam, kies voor Groene Energie. Wij hebben zoveel mogelijk van onze klimaatvrienden gevraagd om de campagne te delen, jouw hulp is heel erg nodig om verder te groeien en te zorgen voor echt groene energie voor het volgende contract van de gemeente Amsterdam. Alles om ons en onze families te beschermen tegen grotere klimaatverandering. Deel de petitie en de Facebookpagina vandaag. Elke handtekening telt mee. Dank je wel!

2016-07-13 15:05:05 +0200

(Translation below this text:) Vorige week zijn we met twee mensen van ons actieteam Laura Ponchel en Egbert Born de straten van Amsterdam opgegaan met een van de oudste zonnepanelen van Nederland. Mooie foto's van Amsterdammers die onze campagne steunen zie je op onze Facebookpagina. De foto's zijn gemaakt door Laura Ponchel : https://www.facebook.com/AmsterdamkiesvoorGroeneEnergie/?fref=ts .
Leuk om te delen met je klimaatvrienden!

Last week two members of our action team, Laura Ponchel and Egbert Born, went into the streets of Amsterdam with one of the oldest solar panels of The Netherlands. Beautiful pictures which support our campaign you can find on our Facebookpage. The pictures are made by Laura Ponchel: https://www.facebook.com/AmsterdamkiesvoorGroeneEnergie/?fref=ts
Nice to share them with your climatefriends!

2016-07-02 02:04:07 +0200

Ook op andere websites wordt onze petitie gelukkig gedeeld. Zit jij in Facebook groepen of heb je veel vrienden op Facebook / volgers op Twitter? Dan is dit een leuk moment om deze link te delen. We gaan toe naar 2000 handtekeningen zodat we een sterk verhaal hebben bij komende gesprekken met het stadsbestuur! https://wisenederland.nl/groene-stroom/hoera%E2%80%A6-gemeenten-beloven-%C3%A9cht-groene-stroom

Other websites are sharing our petition as well! Are you part of Facebookgroups, or do you have a lot of Facebookfriends / followers on Twitter? Then this is a nice moment to share this link. We are heading towards 2000 signatures so that we will have a strong story at upcoming talks with the Amsterdam City governors! https://wisenederland.nl/groene-stroom/hoera%E2%80%A6-gemeenten-beloven-%C3%A9cht-groene-stroom

2016-07-02 01:58:05 +0200

And now we have over 1400 people who support our campaign. Congratulations all. This week the Commission for Infrastructure and Sustainability gathered. Questions where asked about the new contract after we contacted some member of the City Council.

En nu hebben we meer dan 1400 mensen die onze campagne ondersteunen. Gefeliciteerd allemaal. Deze week vergaderde de Commissie voor Infrastructuur en Duurzaamheid. Er werden vragen gesteld over het nieuwe stroomcontract nadat wij contact hebben opgenomen met een aantal leden van de gemeenteraad.

2016-06-17 01:52:20 +0200

De mijlpaal van 1000 petitietekenaars is bereikt dankzij de handtekening van Jennifer H. ! Dank je wel Jennifer!

2016-06-17 01:17:22 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2016-06-11 12:37:53 +0200

Nog 1 te gaan voor de 700! Heb jij al je vrienden, familie en sociale media netwerken al een berichtje gedaan? Het zou erg fijn zijn als jij nu die mooie grens van 700 weet te doorbreken! Dank, namens het actieteam, Egbert Born, coordinator Amsterdam

2016-06-09 08:20:00 +0200

500 handtekeningen verzameld

2016-06-08 23:23:19 +0200

Het gaat goed vooruit zo! Vanavond al bijna 450 petitietekenaars, Drie maal zo veel als op dag 1. Allen, we zijn erg blij met jullie handtekeningen. Heb je talent voor organiseren en zin om mee te doen de campagne groter en sterker te maken? Stuur me dan een bericht. We willen uitbreiden naar een team van vijftien mensen, een mooie afspiegeling van de community tree van Amsterdam. We zoeken mobilizers, social media campagners, mensen met perservaring, strategen, politieke overtuigingskracht, en altijd mensen die enthousiast zijn en ervaring willen vergroten. Wat kan jij? Doe mee!

2016-06-07 18:03:09 +0200

100 handtekeningen verzameld

2016-06-07 13:48:57 +0200

50 handtekeningen verzameld

2016-06-07 10:41:32 +0200

25 handtekeningen verzameld

2016-06-07 09:17:39 +0200

10 handtekeningen verzameld