Skip to main content

Aan: Gemeente Middelburg

117 hectare natuuromgeving aan het Veerse Meer voorgoed opgeofferd voor massarecreatie

117 hectare natuuromgeving aan het Veerse Meer voorgoed opgeofferd voor massarecreatie

Teken deze petitie en laat uw stem horen, het is nog niet te laat!
Er is alleen nog maar een intentieovereenkomst getekend met de investeringsmaatschappij Driestar.
Open de ogen van alle fractieleden van de gemeente Middelburg.

Teken nu deze petitie en zeg:

1.IK BESCHERM HET VEERSE MEER:
Het sinds 1961 beschermde en gekoesterde Natura 2000 gebied mag niet worden aangetast door verstedelijking;

2.IK BESCHERM HET VEERSE MEER:
Bouw geen 1000 villa’s in een zeer kwetsbaar beschermd natuurgebied. Dit is ecologisch onverantwoord;

3.IK BESCHERM HET VEERSE MEER:
Geen massa recreatie, dit heeft een te grote impact op het milieu en de kwaliteit van de omgeving rondom het Veerse Meer;

4. IK BESCHERM HET DORP:
Arnemuiden telt 5.000 inwoners, het nieuwe park straks 6.000 gasten. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid rondom Arnemuiden zoals de verkeersveiligheid, waardoor geluidsoverlast en parkeerproblemen ontstaan;

5.IK BESCHERM HET DORP:
De route Nieuwlandseweg, Schuttershof en Van Cittersweg is de belangrijkste route voor naar schoolgaande kinderen.
Straks wordt dit de belangrijkste toeristische noord-zuidverbinding tussen de A58 en het nieuwe park. Nu rijden er al 7.000 motorvoertuigen per dag over deze wegen, straks meer dan 10.000 per dag!

6.IK BESCHERM HET DORP:
Ons dorp Arnemuiden is 125 hectare groot, het nieuwe park straks 117 hectare. Is er nog ruimte voor de inwoners of wordt deze hotspot een tweede Domburg?

7.IK BESCHERM HET DORP:
De verkeerveiligheid voor onze kinderen in de kern van Arnemuiden wordt door de gemeente Middelburg niet gewaarborgd.

Waarom is het belangrijk?

Het plangebied van maar liefst 117 hectare (1.000 villa's) zal op nog geen enkele meters worden gerealiseerd van het beschermde natuurgebied. Het Natura 2000-gebied Veerse Meer beslaat een oppervlakte van ongeveer 2.540 hectare.
Het Natura 2000-gebied Veerse Meer is al in de Natuurbeschermingswet sinds 1998 opgenomen en heeft zich in de loop der jaren uitgebreid. De komst van het vakantiepark zal het natuurgebied alleen maar verkleinen, het zal nooit meer hetzelfde zijn.
En dat terwijl al sinds 1961 deze streek zich rustig ontwikkelt op gebied van recreatie, flora en fauna. Binnen deze bestemming zijn de betreffende gronden juist bedoeld voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Het is dan ook ecologisch onverantwoord en vooral onnodig om een grootschalig park te realiseren in een zeer kwetsbaar beschermd natuurgebied.

Hoe het overhandigd gaat worden

Als we 5.000 petities halen dan zal ik er zorg voor dragen de petities persoonlijk te overhandigen aan de burgemeester van Middelburg, de heer Bergmann. Door de vele petities gaat men hopelijk inzien dat er helemaal geen maatschappelijk draagvlak is voor dit project. Mijn vermoeden is dat diverse fractieleden óók geen goed gevoel hebben bij dit steroïde project. Het beschermde Natura 2000 gebied wordt onnatuurlijk opgepompt en dat in anderhalf jaar tijd.

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Rupsjenooitgenoeg wil nu naast voorheen het Zilveren Schor ook de mooie oever tussen het vliegveld en het meer opvreten, wat een armoede
  • Het Veerse meer moet natuurgebied blijven met groene oevers!
  • vanwege dar zeeland vol komt met luxe ongezellige parken

Updates

2019-06-14 23:21:41 +0200

10,000 handtekeningen verzameld

2019-06-11 15:39:18 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2019-06-10 08:25:17 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2019-06-09 17:54:18 +0200

500 handtekeningen verzameld

2019-06-08 18:21:48 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-06-08 10:18:53 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-06-07 22:03:59 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-06-07 08:57:59 +0200

10 handtekeningen verzameld