• Gemeente Rotterdam: houd Eneco groen!
  Een aantal gemeenten gaan hun aandelen in Eneco verkopen. Wij zijn bezorgd dat Eneco verkocht gaat worden aan de hoogste bieder die zomaar eens een grote grijze energiereus kan zijn. Hierdoor komen de groene investeringen en ambities van Eneco onder druk te staan. Stel dat een oliegigant als Shell of Gazprom Eneco zou willen kopen?! Eneco is nu een cruciale speler in de overgang naar een groene economie en moet ook bij een nieuwe eigenaar deze voortrekkersrol behouden. Een nieuwe eigenaar kan zomaar besluiten dat investeren in duurzame energie niet zo belangrijk is en hiermee de energietransitie in Nederland ernstig vertragen. Dit mag de gemeente Rotterdam niet laten gebeuren!
  167 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Rebecca van Scheijndel Picture
 • Bloemrijke perken
  De belangrijkste functie van bijen is evenwel de bestuiving van bloemen. Als de bijen verdwijnen worden heel veel bloemen niet meer bestoven; niet alleen in de natuur, maar ook op onze akkers en in onze boomgaarden. Zonder deze bestuiving komt er een probleem op grote schaal wat betreft voedsel. Na de bestuiving kan de bloem pas een vrucht worden, zonder de bij slaagt dit niet. De bij is van enorme waarde voor de tuinbouw en fruitteelt. De gemeente geeft opdracht om de bermen te onderhouden met de grasmaaier, maar waarom niet inzaaien met bijen en vlinder mengsels? Overal staan wilde bloemen,die door het maaien worden verwoest. Hierdoor verdwijnen de bijen en de vlinders omdat er geen bloem over blijft. Ze hebben een belangrijke functie! Draag je steentje bij aan de natuur en teken de petitie!
  78 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Jehannes Post
 • Gezin Al Rouaymi hoort in Hellevoetsluis thuis!
  Dit gezin is volkomen vernederlandst. De leden hebben zich aangepast (sommige kinderen zijn hier geboren en zijn dus ook gewoon Nederlands). Verder wekt dit de indruk (mede door dit tijdens het reces op te pakken) dat er 'gescoord moet worden.' Een onmenselijk trekje in sommige overheidsdiensten, zonder hetwelk de maatschappij een stuk aangenamer zou zijn!
  5.384 van 6.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Tim de Ruiter
 • Stop vergiftiging drinkwater, grond en lucht door Chemours/DuPont
  Al jarenlang vervuilt Chemours/ DuPont met haar fabrieken ons oppervlaktewater, lucht en grond met giftige en kankerverwekkende stoffen als PFOA/C8 en GenX. Er is sprake van enorme misleiding wat betreft de aard en de hoeveelheid van de uitgestoten stoffen. De omvang van dit schandaal begint langzaam duidelijk te worden; ons drinkwater is vervuild met deze stoffen die stapelen in het lichaam, en de lucht en bodem rondom deze fabrieken zijn zo vervuild dat na onderzoek door de VU Amsterdam is aangeraden geen groente of fruit uit eigen tuin te eten. De gevolgen van deze vervuiling zijn niet te overzien. Zoals op de website van Chemours zelf te lezen is: "We doen dit vanuit de overtuiging, dat als we niet veilig werken, we ook geen bestaansrecht hebben."* (* voor de omwonenden/gezondheid).
  2.101 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Marieke T.
 • Frituurvet recycle containers in Amsterdam city center
  I would like to request this necessary service to prevent from people throw it through the sink or WC and pollute the water.
  21 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Sandra Martin
 • Maak Marktplaats gifvrij!
  Je oude spullen die je toch niet meer gebruikt een mooi tweede leven geven is natuurlijk hartstikke duurzaam en dat steunen wij volledig. Wat wij minder duurzaam vinden is de handel van giftige stoffen zoals glyfosaat. Onbegrijpelijk dat deze gewoon verkocht mogen worden via Marktplaats! Glyfosaat zit in veel onkruidverdelgers (bijvoorbeeld Roundup) en is zeer giftig. Het doodt alle planten en bloemen waar het mee in aanraking komt. Daarna komt het in de grond en het oppervlaktewater terecht, waar het nog meer schade aanricht. Volgens onderzoek lijden zowel bodemdieren als waterdieren aan het gebruik van dit middel. Ook komt het in ons water terecht. Het middel wordt in verband gebracht met verschillende gezondheidsrisico’s, zo classificeerde de WHO het als mogelijk kankerverwekkend. Daarnaast heeft het gebruik van middelen als glyfosaat indirect negatieve gevolgen voor bijen en insecten, omdat het dus planten en bloemen doodt. Wij hebben onderzoek gedaan naar de producten met glyfosaat die worden aangeboden, en daaruit blijkt dat er illegale bestrijdingsmiddelen via Marktplaats worden verkocht! Onder deze illegale bestrijdingsmiddelen vallen de volgende producten: 1. Glyfosaat onkruidbestrijders die niet zijn toegelaten in Nederland en onkruidgif dat niet is bedoeld voor niet-professionele gebruikers 2. Middelen die de verboden hulpstof POE Tallowamine bevatten 3. Middelen waarover geen goede informatie wordt verstrekt door de verkopers Het hele rapport met uitleg is te vinden via: http://www.greenpeace.nl/2017/Publicaties/Landbouw/Rapport-Illegale-handel-glyfosaat-op-Marktplaats/ Wij willen dat Marktplaats bestrijdingsmiddelen, en in het bijzonder glyfosaat, op de lijst van verboden handelswaar zet. Dit omdat de handel van middelen met glyfosaat niet goed gereguleerd wordt op de website. We snappen dat het vergunningstelsel met betrekking tot bestrijdingsmiddelen niet bepaald eenvoudig is en bovendien continue veranderd. Maar tot nu toe legt Marktplaats de verantwoordelijkheid bij de gebruiker van de site om te weten wat wel en niet is toegestaan op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Dat vinden wij wel veelgevraagd, en het is gebleken dat dit dus ook niet werkt. Het lijkt ons daarom een beter idee om bestrijdingsmiddelen op de lijst van verboden handelswaar te zetten. Door deze petitie te tekenen kun jij laten zien dat je het niet goed vind dat Marktplaats de verkoop van deze illegale, giftige middelen gewoon laat doorgaan op haar website. Met een paar klikken en enkele seconden van je tijd kan jij ook je stem tegen deze giftige handel laten horen!
  1.719 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Martine Ouwersloot
 • Red het Beusebos
  Het Beusebos bestaat uit meer dan 8000 bomen, zit vol met veel beschermde dier- en plantensoorten. Het bos levert zuurstof. het ligt tussen de snelwegen daarom is het belangrijk dat het blijft staan. Rond Purmerend zijn niet veel natuurgebieden en er worden ook veel bomen weggehaald.
  3.635 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Ricky-Lee B
 • Stop beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch
  Het toeristische zeer aantrekkelijke Nationaal Park de Biesbosch is misschien wel het belangrijkste getijden gebied in Nederland. Het zijn onze eigen mangroven, de kraamkamers van onze rivieren. Duizenden vissen paaien in de kreken en de ondiepe delen van de rivier. We zijn trots op de vis- en zeearenden die hier leven, met man en macht proberen we de nesten te beschermen. Maar overbevissing kan grote schadelijke gevolgen hebben voor deze fragiele natuur. Hengelsporters zeggen op basis van hun eigen ervaringen al jaren dat het zeer slecht gesteld is met de visstand van onze benedenrivieren. Op basis van jaarlijks trendmatig onafhankelijk onderzoek van IMARES is een duidelijke daling in de visstand te zien, zowel in biomassa als binnen de vissoorten binnen in het gebied. We zijn trots op de vis- en zeearenden die hier leven, met man en macht proberen we de nesten te beschermen. Maar overbevissing kan grote schadelijke gevolgen hebben voor deze fragiele natuur.
  18.429 van 20.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Freek van Zeil Picture
 • Nieuwe dienstauto's provincie. Diesel of elektrisch?
  Wereldwijd lijden nu al miljoenen mensen onder klimaatverandering, bijvoorbeeld door droogte, overstromingen en natuurrampen. Koraalriffen verbleken wereldwijd door de toegenomen temperatuur van het water. Onze politici en bestuurders hebben een voorbeeldfunctie. Bij de aanschaf van nieuwe dienstauto’s moeten ze de gevolgen voor klimaatverandering zwaar laten wegen. Daarom: geen vervuilende BMW’s kopen, maar schonere elektrische auto’s!
  13 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door kimberley Van leeuwen
 • Kinderen willen nu klimaatwet !
  De Klimaatwet legt klimaatdoelen vast en verplicht de regering om eens in de vijf jaar een klimaatplan te maken met doelstellingen die gehaald moeten worden. In een jaarlijkse klimaatbegroting krijgt dit nader invulling. De Klimaatwet legt vast dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen verminderd moet zijn met ten minste 55 procent ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95 procent ten opzichte van 1990. En in 2050 moet het aandeel duurzame energie honderd procent zijn.
  630 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door Greenforlife Klimaatwet van de kinderen Picture
 • ING stop geen geld in nieuwe vervuilende kolencentrales in Indonesië!
  Een nieuwe kolencentrale in Indonesië, die het Nederlandse ING wil financieren, zal grote schade toebrengen aan het milieu en de werkgelegenheid van omliggende gemeenschappen. Dat concluderen Greenpeace en BankTrack in een vandaag gepubliceerd rapport. Het project voldoet niet aan de Equator Principles, dat zijn duurzaamheidseisen van de financiële sector voor het investeren in grote infrastructurele projecten. ING heeft zich aan de Equator Principles gecommitteerd en zou zich daarom terug moeten trekken uit het project.
  193 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Marleen de Vries
 • Grootaandeelhouders: ga staan voor Unilever's leiderschap in duurzaamheid
  Zowel overheid als bedrijfsleven roemen Unilever, met CEO Paul Polman, voor getoond leiderschap naar een duurzaam bedrijfsmodel. Maar nu een overname dreigt en het spannend wordt blijft iedereen muisstil. Het is tijd om onze stem te laten horen. Laat onze pensioenfondsen, banken, beleggers en volksvertegenwoordigers weten wat wij belangrijk vinden een toekomst voor ons allen en een leefbare aarde.
  140 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Annick Schmeddes