• Handtekeningen-Actie voor het plan > Van #GrasVegetatie-Maaibeleid naar #Bij-Vriendelijk-Maaibeleid.
  De stichting @GroenNoord en de stichting @ Landschapsonderhoud Rotterdam gaan een plan maken voor het Insect- & Bij-vriendelijk-maaien van de ecologische zone, langs het gehele fietspad van de Gordelweg in Rotterdam We willen graag van start en kunnen uw steun & support, daarbij goed gebruiken. Wij beginnen alvast om met het verzamelen van handtekeningen, voor ons Wijk-Overstijgend Bewonersinitiatief in R-'dam Noord /010
  545 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door Karin Padmos
 • Bomenkap nee!
  200.000 m² bos met oude bomen moet behouden blijven!  Volwassen bomen van meer dan 120 jaar oud zijn nu onmisbaarder dan ooit. Onze aarde is kwetsbaar en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. CO2 uitstoot is op dit moment een gevaar voor al het leven op onze planeet.  De bomen in en om de bossen kunnen de CO2 opslaan.  Wat nu belangrijk is dat de bossen behouden worden en er nieuwe bomen aangeplant worden.  In Bergen op Zoom worden gezonde bossen op de Brabantse Wal in een beschermde natuurgebied "Natura 2000" gekapt omdat de in de weg staan voor het nieuwe hoogspanningstracé.  De plannen voor een oost- of west tracé waar beide massale houtkap voor nodig is liggen al bij de minister van Economische Zaken. De plannen voor het alternatief waar géén boskap voor nodig is heeft de minister nooit ontvangen! De minister maakt medio juni 2019 (volgende maand!) al een keuze tussen een oost of west tracé!  De gemeente Bergen op Zoom zit in een commissie die de minister nog mag adviseren. Die kunnen aangeven dat het ondergrondse alternatieve tracé ontbreekt. Als er een beter alternatief aan de minister wordt overhandigd, waarin de bomen behouden kunnen blijven kan de minister een juiste keuze maken. Zo voorkomt hij de grote schade dat ons klimaat treft.  Elk stukje bos dat we redden is belangrijk, want niet alle landen werken mee en beseffen hoe kwetsbaar de aarde is. Wij met zijn allen kunnen hier iets aan doen!  Hand in hand, samen staan we sterk! De tijd dringt, aarzel niet! En teken de petitie!  Wilt u ons initiatief nog actiever steunen? Deel deze petitie via onderstaande opties, of download onze flyer, hang hem op/deel hem uit!  Kijk voor de flyer en meer informatie op: http://www.bomenkapnee.nl
  2.491 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Samenwerkend Belang Brabantse Wal
 • Red Picardiëbos
  Als de gemeente de 6 kavels van het bos, eventueel heel het bos, opkoopt kan het bos beschermt worden. Zo niet zou een groot deel van het bos verdwijnen en is Schilde weer een stuk groen kwijt.
  620 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door Bewoner Schilde
 • Staatsbosbeheer en andere natuur en terreinbeheerders stop met het gebruik van glyfosaat!
  Glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk en leiden tot afname van biodiversiteit zelfs als deze middelen worden ingezet om ‘plagen’ te bestrijden. Glyfosaat (Roundup) wordt veel gebruikt om Bospest (Amerikaanse vogelkers, Prunus serotina) en andere ‘Invasieve exoten’ te bestrijden. De stobben van afgezaagde bomen en boompjes worden met een kwast of spuit behandeld zodat deze niet meer uitlopen. Mechanische verwijdering is duurder volgens deze partijen. Het is dus een financiële afweging. Natuurbeheerders realiseren zich kennelijk niet dat de kosten voor natuurherstel enorm veel hoger liggen als dat al mogelijk is. Bovendien maakt Staatsbosbeheer zich volkomen ongeloofwaardig als natuurbeschermingsorganisatie om dit soort middelen die niet thuishoren in de natuur te gebruiken. Niet uit te leggen! Natuurmonumenten heeft naar aanleiding van deze petitie al besloten per direct (15 mei 2019) te stoppen met het gebruik van glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen.
  1.298 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Marc Pieterse Picture
 • Bergse bossen wegkappen? NEE!
  Iedereen heeft belang bij de bossen. Of het nu om het klimaat gaat, natuurschoon, frisse lucht, leefgebied voor de dieren of de locatie voor outdoor activiteiten en ontspanning. Jouw belang wordt nu over het hoofd gezien. Lees verder hoe jij kan helpen de bossen te behouden. Doen we niets, dan is het definitief dat grote delen van de Bergse bossen vernietigd worden. De bossen staan in de weg voor een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding. De minister heeft de plannen hiervoor inmiddels ontvangen. Een plan waarbij er geen bos gekapt hoeft te worden is wel bedacht, maar daar wordt niet genoeg mee gedaan. Ondanks dat dit als een goede oplossing wordt gezien die technisch en financieel haalbaar is, is dit plan niet verder uitgewerkt en niet doorgegeven. Alleen de plannen met de massale bomenkap liggen bij de minister en die maakt medio juni 2019 zijn keuze. De Gemeente Bergen op Zoom zit in een commissie die de minister nog mag adviseren. Die kunnen aangeven dat dit plan ontbreekt. Als er een beter alternatief is wordt het moeilijker om de schadelijke plannen te kunnen realiseren. Maar dan moet er wel iets met het vergeten plan gebeuren. Het plan dat de bestaande verbinding vervangt door een nieuwe verbinding onder de grond; tussen de bossen door in plaats van er dwars doorheen. Wij zetten ons daar voor in, maar kunnen dit niet alleen. Jij kunt ons helpen! De tijd dringt, aarzel niet en teken de petitie. Laat zien dat ook jij er belang bij hebt dat deze bossen behouden blijven. Deze massale bomenkap daar ben jij het niet mee eens! Zeg NEE! en doe MEE! Wil je ons initiatief nog actiever ondersteunen? Deel deze petitie dan via onderstaande opties of via je eigen volgers op Twitter, Facebook of andere sociale media. Plaats een link naar deze petitie op je website. Hoe sneller belanghebbenden er van weten hoe beter. Kijk op www.bomenkapnee.nl voor aanvullende informatie over de massale bomenkap.
  29.665 van 30.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Samenwerkend Belang Brabantse Wal
 • Rookverbod op het strand
  Ik liep overlaatst op het strand en ik kwam de ene na de andere sigaret tegen. Op veel stranden in Nederland zijn sigaretten de meest voorkomende vorm van zwerfafval. Met een algeheel rookverbod kunnen we ervoor zorgen dat dit zwerfafval vermindert. Zwerfafval op het strand komt nog te vaak in zee terecht waardoor onze Noordzee vervuild wordt. Vissen, vogels en andere zeedieren hebben hier veel last van.
  25 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Lars de Vilder
 • McDonald's plastic vrij!
  Omdat plastic heel slecht is voor het milieu en onze aarde. En anno 2018 is het wel eens tijd dat meer internationale bedrijven hieraan mee werken.
  36 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Mark Jeffrey Smith Picture
 • Behoud het bos; Elke boom telt!
  De plannen voor de uitbreiding van de golfbaan dateren al van 20 jaar geleden. Sinds die tijd is er veel veranderd. Utrecht is enorm gegroeid en zal de komende jaren nog verder groeien. De beperkte groene ruimte is daardoor nog belangrijker geworden. Stukken groen en ecosystemen die zich over honderden jaren hebben ontwikkeld worden steeds kwetsbaarder. De gevolgen van klimaatverandering worden de laatste jaren steeds duidelijker en merkbaarder. Ook in Nederland. 2018 was de warmste zomer ooit gemeten. Die snelle ontwikkeling baart ons enorme zorgen. Het laatste rapport van IPCC is duidelijk: We moeten nu echt alles op alles zetten. Om klimaatverandering en de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan (waaronder hittestress), zijn grote veranderingen nodig. Bomen zijn hierin cruciaal; en grote oude bomen zijn van de allergrootste waarde. We roepen de Golfclub op om in het licht van al deze ontwikkelingen de huidige plannen te heroverwegen en het prachtige bos bij Kasteel de Haar, met haar oude monumentale bomen te sparen. Het kan niet zo zijn dat voor het plezier van enkelen, het lange termijn belang van velen wordt opgeofferd. Er is nu nog een kans om een keuze te maken, die past bij de uitdagingen waar we nu als stad en als mensheid mee te maken hebben. Een keuze die de belangen van jongere generaties meeweegt. En de onvervangbare waarde van ecosystemen en natuurgebieden erkent.
  8.889 van 9.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Anneke Wensing
 • Red het Beusebos
  Het Beusebos bestaat uit meer dan 8000 bomen, zit vol met veel beschermde dier- en plantensoorten. Het bos levert zuurstof. het ligt tussen de snelwegen daarom is het belangrijk dat het blijft staan. Rond Purmerend zijn niet veel natuurgebieden en er worden ook veel bomen weggehaald.
  3.635 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Ricky-Lee B
 • Stop beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch
  Het toeristische zeer aantrekkelijke Nationaal Park de Biesbosch is misschien wel het belangrijkste getijden gebied in Nederland. Het zijn onze eigen mangroven, de kraamkamers van onze rivieren. Duizenden vissen paaien in de kreken en de ondiepe delen van de rivier. We zijn trots op de vis- en zeearenden die hier leven, met man en macht proberen we de nesten te beschermen. Maar overbevissing kan grote schadelijke gevolgen hebben voor deze fragiele natuur. Hengelsporters zeggen op basis van hun eigen ervaringen al jaren dat het zeer slecht gesteld is met de visstand van onze benedenrivieren. Op basis van jaarlijks trendmatig onafhankelijk onderzoek van IMARES is een duidelijke daling in de visstand te zien, zowel in biomassa als binnen de vissoorten binnen in het gebied. We zijn trots op de vis- en zeearenden die hier leven, met man en macht proberen we de nesten te beschermen. Maar overbevissing kan grote schadelijke gevolgen hebben voor deze fragiele natuur.
  18.429 van 20.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Freek van Zeil Picture
 • Landgoed De Oude Tempel
  Klimaatverandering is een feit. Eeuwen oude bomen kappen terwijl er goede alternatieven zijn kan in de huidige tijd echt niet meer.
  1.667 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Rob De Kuijer Picture
 • Tegen Nieuwbouw Whemerdreef
  het is als buurt belangrijk om in actie te komen omdat er loze beloftes zijn gedaan er zijn dingen beloofd die nu gaan veranderen. het groen van de natuur wat wij nou hebben zal verdwijnen voor flats en huizen de kindvriendelijke buurt/straat die we nou hebben zal een doorgaande weg worden voor al het verkeer.
  25 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Ferdi Evers