• Gevaar voor deze soorten: narwal, beloega, zeehond en orka
  Dames en heren, • Narwal of eenhoorn van de zeeën Deze dieren leven in de buurt van de poolcirkel in groepen van 4 tot 20 personen in het noorden van Canada, Rusland en Groenland. Deze soorten worden door de UCIN als bedreigd beschouwd. De narwal vanwege het gebruik van zijn ivoor, zijn hoorn en zijn vlees, zeer gewaardeerd door de Inuit. De dreiging komt ook door het broeikaseffect en de vervuiling van de oceanen als gevolg van menselijke activiteiten. • De beluga De beluga is uitgerust met de meest geavanceerde sonar van de wereld van zeedieren. Hij woont in de Noordelijke IJszee. Hij ordent zich door hem heen in het labyrint van de paal waar hij zich verplaatst. De bevolking is stabiel (ongeveer 100.000 individuen) maar wordt bedreigd door olie in de St. Lawrence River. Vanwege deze vervuiling met zware metalen worden Beluga's ziek en bezwijken ze voor kanker. Menselijke activiteiten op deze rivier zouden onherstelbare schade aan de oren veroorzaken bij dieren die ook het slachtoffer zijn van infecties en botsingen met deze schepen. • De zegels Er zijn 18 soorten. Sommigen worden bedreigd, inclusief de mediterrane monniksrob. De UCIN classificeert het ook in de rode categorie van bedreigde soorten. Andere zeehonden worden momenteel niet bedreigd. • Orks Ze wonen in het noordpoolgebied en verhuizen in tropische gebieden. Hun andere naam is de orka. Ze kunnen binnen 30 tot 40 jaar verdwijnen als gevolg van vervuiling (plastics, PCB's aanwezig in verven, olie en kunststoffen). Hoewel ze verboden zijn, zijn PCB's nog steeds in het water aanwezig en besmetten ze vis die op zijn beurt walvisachtigen verontreinigt. PCB's veroorzaken een misvorming van de geslachtsorganen en beschadigen daarom hun immuunsysteem. Het duurt 20 jaar voordat de orka zijn volheid bereikt om zich voort te planten. In 30 tot 50 jaar zou deze soort bijna kunnen verdwijnen. Mijn doel is om de autoriteiten te vragen deze plaag van vervuiling te stoppen omdat veel soorten binnen enkele jaren met uitsterven worden bedreigd. Mijn andere doel is een maximum aan handtekeningen om te proberen de mentaliteit te veranderen, omdat sommige van deze dieren zijn vervuild door PCB's dus stel je ons visconsumenten voor, we hebben misschien wel ingenomen. We moeten niet verrast zijn door het aantal kankers dat tegenwoordig voorkomt.
  18 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Digriz Digriz Picture
 • Geen weg door natuurgebied Biesbosch de Elzen
  In een van de weinige prachtige en stille verkeersarme gebieden die er zijn is het nu veilig om honden los te laten. Dwars door de Elzen komt straks een weg waar weer verkeer mag razen: tractoren, brommers, scooters en ook groepen wielrenners vormen een gevaar voor loslopende honden (en andere dieren). Hondenbezitters willen juist niet het bosje in worden gedreven om daar levend wild zo min mogelijk te storen (verzoek Staatsbosbeheer).Volgens de heer de Bruin van Ingenieursbureau Drechtsteden moeten bestuurders en hondeneigenaren zelf de veiligheid in acht houden. Dit is een lege huls. Honden kunnen daar niet meer veilig los. De auto, de tractor, de scooter lijkt heilig, natuurliefhebbers en hondeneigenaren verenigt u!
  888 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door San Cambridge
 • Bloemrijke perken
  De belangrijkste functie van bijen is evenwel de bestuiving van bloemen. Als de bijen verdwijnen worden heel veel bloemen niet meer bestoven; niet alleen in de natuur, maar ook op onze akkers en in onze boomgaarden. Zonder deze bestuiving komt er een probleem op grote schaal wat betreft voedsel. Na de bestuiving kan de bloem pas een vrucht worden, zonder de bij slaagt dit niet. De bij is van enorme waarde voor de tuinbouw en fruitteelt. De gemeente geeft opdracht om de bermen te onderhouden met de grasmaaier, maar waarom niet inzaaien met bijen en vlinder mengsels? Overal staan wilde bloemen,die door het maaien worden verwoest. Hierdoor verdwijnen de bijen en de vlinders omdat er geen bloem over blijft. Ze hebben een belangrijke functie! Draag je steentje bij aan de natuur en teken de petitie!
  78 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Jehannes Post
 • Stop ivoren kunst bij Tussen Kunst en Kitsch.
  Omdat er zoveel dierenleed er door veroorzaakt is heel veel neushoorns en olifanten zijn hiervoor afgeslacht.
  16 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door René Bosscha
 • stop het sterven aan de Westgaarder plassen!
  laat de reeën en de vossen en alle andere 4 voeters daar niet verhongeren!
  26 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Damian kahmann