• Handtekeningen-Actie voor het plan > Van #GrasVegetatie-Maaibeleid naar #Bij-Vriendelijk-Maaibeleid.
  De stichting @GroenNoord en de stichting @ Landschapsonderhoud Rotterdam gaan een plan maken voor het Insect- & Bij-vriendelijk-maaien van de ecologische zone, langs het gehele fietspad van de Gordelweg in Rotterdam We willen graag van start en kunnen uw steun & support, daarbij goed gebruiken. Wij beginnen alvast om met het verzamelen van handtekeningen, voor ons Wijk-Overstijgend Bewonersinitiatief in R-'dam Noord /010
  545 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door Karin Padmos
 • Zonnegaard: voor een groen en levendig Zonneplein
  Meer groen, en meer te doen op het Zonneplein! Samen met de groencoach en een aantal ondernemers van het Zonneplein willen wij Amstergaard-bakken gaan plaatsen op het plein: zeskantige meubels van stadshout, met mooi eetbaar groen erin (diverse boompjes, struiken en kruiden) en bankjes eromheen. Naast dat het plein er mooier uit zal zien, nodigen de bakken uit voor ontmoeting, het delen van recepten, informatie over stadsnatuur en educatie voor de omliggende scholen. Niet alleen het Zonneplein knapt ervan op, ook zal er een verbinding komen (fietsroute/wandelroute) met de andere Amstergaard-bakken in Amsterdam. Hoe ziet zo'n meubel er dan uit? bekijk het op www.amstergaard.nl Help ons subsidie te krijgen voor deze mooie groenbakken! Teken de 'petitie' (het is meer een handtekeningenactie), want jouw support helpt ons! Groeten van Peter (buurtbewoner en groencoach), Roos (buurtbewoner en ondernemer) en Mariken (Amstergaard)
  93 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Roos Burger
 • Erkenning klimaatcrisis
  Teken deze peitie voor het behoud van de aarde waar we niet zonder kunnen. Jarenlang heeft de mens de natuur vervuild en verwoest, nu is het tijd om in actie te komen voordat het straks te laat is!
  19 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Maaike Oude Veldhuis
 • Bomenkap nee!
  200.000 m² bos met oude bomen moet behouden blijven!  Volwassen bomen van meer dan 120 jaar oud zijn nu onmisbaarder dan ooit. Onze aarde is kwetsbaar en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. CO2 uitstoot is op dit moment een gevaar voor al het leven op onze planeet.  De bomen in en om de bossen kunnen de CO2 opslaan.  Wat nu belangrijk is dat de bossen behouden worden en er nieuwe bomen aangeplant worden.  In Bergen op Zoom worden gezonde bossen op de Brabantse Wal in een beschermde natuurgebied "Natura 2000" gekapt omdat de in de weg staan voor het nieuwe hoogspanningstracé.  De plannen voor een oost- of west tracé waar beide massale houtkap voor nodig is liggen al bij de minister van Economische Zaken. De plannen voor het alternatief waar géén boskap voor nodig is heeft de minister nooit ontvangen! De minister maakt medio juni 2019 (volgende maand!) al een keuze tussen een oost of west tracé!  De gemeente Bergen op Zoom zit in een commissie die de minister nog mag adviseren. Die kunnen aangeven dat het ondergrondse alternatieve tracé ontbreekt. Als er een beter alternatief aan de minister wordt overhandigd, waarin de bomen behouden kunnen blijven kan de minister een juiste keuze maken. Zo voorkomt hij de grote schade dat ons klimaat treft.  Elk stukje bos dat we redden is belangrijk, want niet alle landen werken mee en beseffen hoe kwetsbaar de aarde is. Wij met zijn allen kunnen hier iets aan doen!  Hand in hand, samen staan we sterk! De tijd dringt, aarzel niet! En teken de petitie!  Wilt u ons initiatief nog actiever steunen? Deel deze petitie via onderstaande opties, of download onze flyer, hang hem op/deel hem uit!  Kijk voor de flyer en meer informatie op: http://www.bomenkapnee.nl
  2.491 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Samenwerkend Belang Brabantse Wal
 • Red Picardiëbos
  Als de gemeente de 6 kavels van het bos, eventueel heel het bos, opkoopt kan het bos beschermt worden. Zo niet zou een groot deel van het bos verdwijnen en is Schilde weer een stuk groen kwijt.
  620 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door Bewoner Schilde
 • Staatsbosbeheer en andere natuur en terreinbeheerders stop met het gebruik van glyfosaat!
  Glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk en leiden tot afname van biodiversiteit zelfs als deze middelen worden ingezet om ‘plagen’ te bestrijden. Glyfosaat (Roundup) wordt veel gebruikt om Bospest (Amerikaanse vogelkers, Prunus serotina) en andere ‘Invasieve exoten’ te bestrijden. De stobben van afgezaagde bomen en boompjes worden met een kwast of spuit behandeld zodat deze niet meer uitlopen. Mechanische verwijdering is duurder volgens deze partijen. Het is dus een financiële afweging. Natuurbeheerders realiseren zich kennelijk niet dat de kosten voor natuurherstel enorm veel hoger liggen als dat al mogelijk is. Bovendien maakt Staatsbosbeheer zich volkomen ongeloofwaardig als natuurbeschermingsorganisatie om dit soort middelen die niet thuishoren in de natuur te gebruiken. Niet uit te leggen! Natuurmonumenten heeft naar aanleiding van deze petitie al besloten per direct (15 mei 2019) te stoppen met het gebruik van glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen.
  1.298 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Marc Pieterse Picture
 • Bomenkap nee!
  200.000 m² bos met oude bomen moet behouden blijven!  Volwassen bomen van meer dan 120 jaar oud zijn nu onmisbaarder dan ooit. Onze aarde is kwetsbaar en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. CO2 uitstoot is op dit moment een gevaar voor al het leven op onze planeet.  De bomen in en om de bossen kunnen de CO2 opslaan.  Wat nu belangrijk is dat de bossen behouden worden en er nieuwe bomen aangeplant worden.  In Bergen op Zoom worden gezonde bossen op de Brabantse Wal in een beschermde natuurgebied "Natura 2000" gekapt omdat de in de weg staan voor het nieuwe hoogspanningstracé.  De plannen voor een oost- of west tracé waar beide massale houtkap voor nodig is liggen al bij de minister van Economische Zaken. De plannen voor het alternatief waar géén boskap voor nodig is heeft de minister nooit ontvangen! De minister maakt medio juni 2019 (volgende maand!) al een keuze tussen een oost of west tracé!  De gemeente Bergen op Zoom zit in een commissie die de minister nog mag adviseren. Die kunnen aangeven dat het ondergrondse alternatieve tracé ontbreekt. Als er een beter alternatief aan de minister wordt overhandigd, waarin de bomen behouden kunnen blijven kan de minister een juiste keuze maken. Zo voorkomt hij de grote schade dat ons klimaat treft.  Elk stukje bos dat we redden is belangrijk, want niet alle landen werken mee en beseffen hoe kwetsbaar de aarde is. Wij met zijn allen kunnen hier iets aan doen!  Hand in hand, samen staan we sterk! De tijd dringt, aarzel niet! En teken de petitie!  Wilt u ons initiatief nog actiever steunen? Deel deze petitie via onderstaande opties, of download onze flyer, hang hem op/deel hem uit!  Kijk voor de flyer en meer informatie op: http://www.bomenkapnee.nl
  3.316 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Samenwerkend Belang Brabantse Wal
 • Bergse bossen wegkappen? NEE!
  Iedereen heeft belang bij de bossen. Of het nu om het klimaat gaat, natuurschoon, frisse lucht, leefgebied voor de dieren of de locatie voor outdoor activiteiten en ontspanning. Jouw belang wordt nu over het hoofd gezien. Lees verder hoe jij kan helpen de bossen te behouden. Doen we niets, dan is het definitief dat grote delen van de Bergse bossen vernietigd worden. De bossen staan in de weg voor een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding. De minister heeft de plannen hiervoor inmiddels ontvangen. Een plan waarbij er geen bos gekapt hoeft te worden is wel bedacht, maar daar wordt niet genoeg mee gedaan. Ondanks dat dit als een goede oplossing wordt gezien die technisch en financieel haalbaar is, is dit plan niet verder uitgewerkt en niet doorgegeven. Alleen de plannen met de massale bomenkap liggen bij de minister en die maakt medio juni 2019 zijn keuze. De Gemeente Bergen op Zoom zit in een commissie die de minister nog mag adviseren. Die kunnen aangeven dat dit plan ontbreekt. Als er een beter alternatief is wordt het moeilijker om de schadelijke plannen te kunnen realiseren. Maar dan moet er wel iets met het vergeten plan gebeuren. Het plan dat de bestaande verbinding vervangt door een nieuwe verbinding onder de grond; tussen de bossen door in plaats van er dwars doorheen. Wij zetten ons daar voor in, maar kunnen dit niet alleen. Jij kunt ons helpen! De tijd dringt, aarzel niet en teken de petitie. Laat zien dat ook jij er belang bij hebt dat deze bossen behouden blijven. Deze massale bomenkap daar ben jij het niet mee eens! Zeg NEE! en doe MEE! Wil je ons initiatief nog actiever ondersteunen? Deel deze petitie dan via onderstaande opties of via je eigen volgers op Twitter, Facebook of andere sociale media. Plaats een link naar deze petitie op je website. Hoe sneller belanghebbenden er van weten hoe beter. Kijk op www.bomenkapnee.nl voor aanvullende informatie over de massale bomenkap.
  29.665 van 30.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Samenwerkend Belang Brabantse Wal
 • Rookverbod op het strand
  Ik liep overlaatst op het strand en ik kwam de ene na de andere sigaret tegen. Op veel stranden in Nederland zijn sigaretten de meest voorkomende vorm van zwerfafval. Met een algeheel rookverbod kunnen we ervoor zorgen dat dit zwerfafval vermindert. Zwerfafval op het strand komt nog te vaak in zee terecht waardoor onze Noordzee vervuild wordt. Vissen, vogels en andere zeedieren hebben hier veel last van.
  25 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Lars de Vilder
 • De nachttrein moet door naar Winterswijk!
  Er komt een nachttrein van Arnhem naar Doetinchem. D66 wil graag dat die nachttrein wordt doorgetrokken naar Winterswijk. Met deze petitie laten we zien dat er animo en behoefte is voor een nachttrein. Ook laten wij hiermee zien dat dit een toevoeging is voor het uitgaanspubliek uit Winterswijk.
  1.201 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door D66 Winterswijk
 • Gevaar voor deze soorten: narwal, beloega, zeehond en orka
  Dames en heren, • Narwal of eenhoorn van de zeeën Deze dieren leven in de buurt van de poolcirkel in groepen van 4 tot 20 personen in het noorden van Canada, Rusland en Groenland. Deze soorten worden door de UCIN als bedreigd beschouwd. De narwal vanwege het gebruik van zijn ivoor, zijn hoorn en zijn vlees, zeer gewaardeerd door de Inuit. De dreiging komt ook door het broeikaseffect en de vervuiling van de oceanen als gevolg van menselijke activiteiten. • De beluga De beluga is uitgerust met de meest geavanceerde sonar van de wereld van zeedieren. Hij woont in de Noordelijke IJszee. Hij ordent zich door hem heen in het labyrint van de paal waar hij zich verplaatst. De bevolking is stabiel (ongeveer 100.000 individuen) maar wordt bedreigd door olie in de St. Lawrence River. Vanwege deze vervuiling met zware metalen worden Beluga's ziek en bezwijken ze voor kanker. Menselijke activiteiten op deze rivier zouden onherstelbare schade aan de oren veroorzaken bij dieren die ook het slachtoffer zijn van infecties en botsingen met deze schepen. • De zegels Er zijn 18 soorten. Sommigen worden bedreigd, inclusief de mediterrane monniksrob. De UCIN classificeert het ook in de rode categorie van bedreigde soorten. Andere zeehonden worden momenteel niet bedreigd. • Orks Ze wonen in het noordpoolgebied en verhuizen in tropische gebieden. Hun andere naam is de orka. Ze kunnen binnen 30 tot 40 jaar verdwijnen als gevolg van vervuiling (plastics, PCB's aanwezig in verven, olie en kunststoffen). Hoewel ze verboden zijn, zijn PCB's nog steeds in het water aanwezig en besmetten ze vis die op zijn beurt walvisachtigen verontreinigt. PCB's veroorzaken een misvorming van de geslachtsorganen en beschadigen daarom hun immuunsysteem. Het duurt 20 jaar voordat de orka zijn volheid bereikt om zich voort te planten. In 30 tot 50 jaar zou deze soort bijna kunnen verdwijnen. Mijn doel is om de autoriteiten te vragen deze plaag van vervuiling te stoppen omdat veel soorten binnen enkele jaren met uitsterven worden bedreigd. Mijn andere doel is een maximum aan handtekeningen om te proberen de mentaliteit te veranderen, omdat sommige van deze dieren zijn vervuild door PCB's dus stel je ons visconsumenten voor, we hebben misschien wel ingenomen. We moeten niet verrast zijn door het aantal kankers dat tegenwoordig voorkomt.
  18 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Digriz Digriz Picture
 • Teachers for Climate NL
  In deze brief: * spreken docenten hun steun uit voor de spijbelacties van de leerlingen, * die politieke en economische leiders oproepen meer te doen om de klimaatdoelstellingen te behalen. De hele brief is hieronder te lezen. Beste leerlingen, Wij wensen jullie heel veel succes met de klimaatspijbelacties. Als docenten zien we jullie graag in de les. Maar volkomen terecht merken jullie op dat onderwijs zijn waarde verliest, als volwassenen niet zelf in de praktijk brengen wat zij jullie via ons proberen te onderwijzen. Als docenten proberen wij jullie op te laten groeien tot zelfstandige, maatschappelijk betrokken wereldburgers. Wij verwachten dat jullie plannen, vooruit kijken, je huiswerk doen, op tijd in de les komen, deadlines halen, samenwerken, respect hebben voor individuele verschillen, en ervoor zorgen dat jullie school en de schoolomgeving netjes blijven. Veel van deze waarden zijn opgenomen in de wet. Sinds 1 februari 2006 zijn alle scholen verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap. Het vinden van een goede balans tussen eigenbelang, belang van anderen en gemeenschapsbelang, staat hierbij voorop. Volkomen terecht verwachten jullie van volwassenen, de politieke en economische leiders in het bijzonder, dat zij het goede voorbeeld geven. Dat zij vooruit kijken naar de toekomst, dat zij hun huiswerk doen en de feiten serieus nemen, dat zij op tijd de juiste maatregelen nemen, dat zij samenwerken om te zorgen dat de wereld waarin jullie de komende decennia leven, veilig, schoon en aangenaam is. De huidige politieke en economische leiders krijgen van jullie een onvoldoende. Op school leren jullie dat de technologische ontwikkelingen om de wereld duurzaam in te richten al bestaan. In de praktijk zien jullie dat de politieke en economische bereidheid om deze mogelijkheden toe te passen, ontbreekt. Wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen worden keer op keer niet gehaald. Economische belangen krijgen prioriteit boven herstel van de natuur en de gezondheid van al het leven dat van deze natuur afhankelijk is. Tijdens discussies in de klas klagen jullie dat politici niet samenwerken, maar partijbelangen verdedigen. Jullie verlangen naar oplossingen die recht doen aan de urgentie van de huidige problemen, ongeacht of die oplossingen over links of rechts of door het midden gevonden worden. Jullie verlangen dat bestuurders handelen naar het belang van álle burgers die zij besturen. Van jullie vierde tot jullie achttiende jaar gaan jullie vijf dagen per week naar school om te werken aan jullie toekomst. Velen van jullie studeren hierna verder. Enkele spijbeldagen brengen dat jarenlange leerproces niet in gevaar. Sterker nog, jullie spijbelacties dwingen volwassenen om het goede voorbeeld te geven. Als dat lukt, geven jullie daarmee het onderwijs de voorbeeldfunctie terug, die door het uitblijven van een gezamenlijke zorg voor onze leefomgeving, wordt ondermijnd. Tijdens de spijbelacties laten jullie zien dat heel veel scholieren kritische, maatschappelijk bewuste burgers zijn. Jullie laten je inspireren door scholieren in Zweden en België, jullie kunnen jezelf organiseren, jullie overbruggen onderlinge verschillen, jullie verwoorden weloverwogen standpunten, jullie dwingen verandering af. Jullie máken een stukje toekomst. Onze steun hebben jullie! Veel succes met de spijbelacties! Docenten PO, VO en MBO. English Summary: Dear students, As teachers, we support your strikes for the climate. You rightly expect adults, in particular political and economic leaders to ensure that you will be able to live in a safe and clean environment. The current political and economic leaders are falling short of your expectations; scientifically based climate targets are not achieved. A few days out of school will not jeopardize the many years of learning that you are committed to. Through the strikes for the climate, you show that you are critical thinkers, caring and active citizens. You are demonstrating organisational skills, overcoming differences, formulating well-considered positions, and forcing change to occur. You are contributing to creating the future. And you have our support! Teachers in Primary, Secondary and Vocational education Link to the whole letter in English: https://www.facebook.com/Klimaatonderwijs/posts/2299683266744094
  337 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Teachers for Climate NL Picture